Ustavni sud na strani radnika Zavoda : “Pozivamo kolege iz drugih ustanova da nam se priključe i da zajedno riješavamo probleme”

Još jedna pravna bitka je dobijena.

Tatjana Čalić / 15. Juli 2021

 

Strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara dobio je još jednu pravnu bitku- Ustavni sud prihvatio je inicijativu koju su podnijeli prošle godine u cilju zaštite prava radnika u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović", a tiče se Odluku o naknadi troškova prevoza, koje je donio direktor ove ustanove.

Ustavni sud je utvrdio da Odluka o naknadi troškova prevoza kod dolaska na posao i povratka sa posla za zaposlene u Zavodu, kao i Odluka o dopuni ove Odluke, nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva.

Naime, prema ocjeni Ustavnog suda, direktor navedene zdravstvene ustanove, kao donosilac osporenih akata, izašao je izvan okvira svojih zakonskih ovlašćenja, jer relevantne zakonske odredbe ne daju mogućnost direktoru javne zdravstvene ustanove da uređuje pitanje predmetne naknade.

Ovakva presuda ima ogroman značaj, ističe za BUKU Mirko Šerbedžija, predsjednik Strukovnog sindikata jer učvršćuje povjerenje zdravstvenih radnika u sam Sindikat: "Ovo je naš pravac djelovanja u sindikalnoj borbi. Pozivamo kolege iz drugih ustanova da nam se priključe i da zajedno riješavamo probleme. Ovo je samo dokaz da se ovakvi pravilnici ne mogu donositi bez aktivne saradnje sa Sindikatom".

Šerbedžija je istakao da imaju razumjevanja, da možda nema novca, međutim, jednostrano donesen pravilnik nije put kojim menadžmenti ustanova treba da idu, što ova presuda i potvrđuje. 

"U narednom periodu očekujemo poziv za razgovor od strane menadžmenta Zotovića za riješavanje ovog problema. Kolegama u Zotoviću koji su ovakvim pravilnikom oštećeni obezbjedićemo svaku pravnu pomoć koja bude potrebna", istakao je za BUKU Šerbedžija.

O razlozima neustavnosti i nezakonitosti Odluke pogledajte na stranici Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara republike Srpske.

 


Buka preporuka

Buka desk

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.