Veliki regionalni problem: Mlijeka sa kancerogenim supstancama

Problemi zbog povećanog sadržaja aflatoksina u mlijeku u regionu koji su se javili početkom ovog mjeseca ne jenjavaju.

Maja Isović / 20. Februar 2013

Svakodnevno smo suočeni sa podacima o novom mlijeku koje se dodaje na listu onih koje treba odbaciti, a građani više ne znaju koji proizdvod mlijeka da kupe. Najavljen je i rat među mljekarima, proizvođačima mlijeka, velikim mliječnim lancima, a najviše loših i negativnih posljedica u cijeloj ovoj aferi trpe potrošači.

Prema definiciji aflatoksini su prirodni mikotoksini koje proizvode mnoge vrste Aspergillus gljiva, od kojih su najznačajnije Aspergillus flavus i Aspergillus parasiticus. Njihova imena su izvedena iz ranih nalaza koji su opisali otkriće Aspergillus Flavus toksina. Aflatoksini su toksični i ubrajaju se u grupu najkarcinogenijih poznatih supstanci koje se mogu pronaći u hrani za životinje i ljude.

Predvodnici nekvalitetnog mlijeka bili su određeni proizvodi Dukata i Vindije, a sada se spisak samo proširuje. Prema ispitivanjima većina mlijeka koje konzumiramo imaju povišen sadržaj aflatoksina. Podsjetimo da je maksimalna dozvoljena koncentracija aflatoksina M1 u sirovom mlijeku, termički obrađenom mlijeku i mlijeku za proizvodnju mliječnih proizvoda 0,050 mikrograma/kg, ali rezultati ispitivanja pokazuju drugačije rezultate, pa je tako lakše brojati mlijeka koja su ispravna od onih neispravnih. Prema ispitivanju, Megle svježe mlijeko od 1l, sa 2,8 odsto mm, upotrebljivo o 8. 3. 2013. ima 0,08 koncentracije aflatoksina M1, Dukat svježe mlijeko 1l, sa 1,5 odsto upotrebljivo do 21. 2. 2013. ima 0,86 koncentracije aflatoksina M1, Imlek Moja kravica, 1l, sa 3,2 odsto mm, upotrebljivo do 12. 7. 2013. ima 0,66 koncentracije aflatoksina, i tako dalje, a detaljnu listu ispitanih mlijeka možete pogledati ovdje.

Iz Kancelarije za veterinarstvo BiH prije dva dana saopšteno je da su pošiljke mlijeka iz Slovenije, Mađarske, Njemačke i Srbije povučene prilikom uvoza zbog povećanog sadržaja aflatoksina koje su otkrili granični veterinarski inspektori.

“Vršeći kontrole uvoza, granični veterinarski inspektori su uzeli uzorke mlijeka koji su dostavili u odgovarajuće laboratorije. Na osnovu analize je utvrđeno prisustvo povećanog sadržaja aflatoksina. Uvoznici mlijeka su obaviješteni, a obavijestićemo i zemlje iz kojih mlijeko potiče. Sve pošiljke mlijeka kod kojih je utvrđen aflatoksin su uskladištene kod uvoznika i pod kontrolom su veterinarske inspekcije”, saopštio je direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH Ljubomir Kalaba.

Iz Kancelarije za veterinarstvo ističu da i dalje provode detaljne kontrole uvoza mlijeka i mliječnih proizvoda iz svih zemalja, radi zaštite zdravlja stanovništva.  

Podsjetimo i da je direktor Veterinarskog instituta “Vaso Butozan” Drago Nedić medijima rekao je da je na jednoj farmi u Srpskoj pronađeno prisustvo kancerogene supstance aflatoksina u mlijeku nakon što je “Mlijekoprodukt” sa svih svojih otkupnih mjesta prikupio uzorke i dostavio ih na analizu, dok u prodaji nije bilo mlijeka koje sadrži ovu supstancu. Veterinarska inspekcija će dalje na toj farmi postupati po propisima, a mlijeko, prema Nedićevim riječima, neće ići u potrošnju.

Dušanka Makivić, viši saradnik za odnose s javnošću Inspektorata RS rekla je da je nakon što je Inspektoratu Republike Srpske dostavljena informacija da je laboratorijskim analizama utvrđeno da pojedine šarže mlijeka proizvođača Vindija i Dukat sadrže povećanu koncentraciju aflatoksina, nadležne inspekcije su preduzele mjere iz svoje nadležnosti.

“Inspektori za hranu su širom Republike Srpske vršili su kontrole kako bi utvrdili da li u prometu ima spornog proizvoda, iz sporne šarže. Sve količine koje su inspektori pronašli, preko 1.000 litara, stavljene su van prometa i naloženo je njihovo bezbjedno uništavanje. U unutrašnjem prometu u koordinaciji republičke inspekcije za hranu sa gradskom inspekcijom Grada Banjaluka, izvršeno je dodatno uzorkovanje mlijeka proizvođača Dukat i Vindija različitih zapremina i rokova upotrebe. Uzeto je ukupno šest uzoraka koji su dostavljeni na laboratorijsku analizu, a sve količine uzorkovanog mlijeka zatečene u maloprodaji stavljene su van prometa do dobijanja razultata”, kazala je za BUKU Makivićeva.

 

Ilustracija- Djeca svakodnevno piju mlijekoOna je dodala da su za pet uzoraka, analize završene od čega je u tri slučaja utvrđeno da proizvodi sadrže povećanu koncentraciju aflatoksina.

“O rezultatima analize obavijestiće se inspektori za hranu drugih opština i gradova, te ukoliko u prometu pronađu serije koje su naknadno uzorkovane i potvrđene, naložiće njihovo povlačenje iz prometa. S obzirom da subjekti kontrole imaju pravo da traže superanalizu, proizvodi će biti povučeni iz prometa do dobijanja rezultata superanalize”, istakla je ona.

U TOKU SU VETERINARSKE INSPEKCIJE

Iz Inspektorata RS kažu da republički inspektori za hranu koji vrše nadzor u spoljnotrgovinskom prometu, prilikom uvoza obavezno vrše uzorkovanje svih pošiljki mlijeka koje se uvoze u Republiku Srpsku, bez obzira na zemlju porijekla. Dodaju da je za sada analizom potvrđeno da je u „Alpskom mlijeku 1,6 odsto mliječne masti“, zemlja porijekla Slovenija, povećana koncentracija aflatoksina, a cijela pošiljka se nalazi u karantina i čeka se izjašnjenje subjekta da li želi superanalizu.

Iz institucije Inspektorata RS su rekli sa su u toku i aktivnosti veterinarske inspekcije koja je naložila svim proizvođačima mlijeka da u okviru svojih vlastitih programa samokontrole pojačaju uzorkovanje svojih proizvoda na aflatoksine, a naglasak je na provjeri svih linija otkupa sirovog mlijeka putem kojih mlijeko dolazi u preradu.

Dušanka Makivić je takođe rekla da je tokom vikenda provedeno i uzorkovanje svih laktofriznih stanica u sistemu otkupa „Mlijekoprodukta“, jer je iz Republike Hrvatske plasirana informacija da njihov proizvod nije ispravan.

“Uzorkovanje je izvršeno prije preuzimanja od strane mljekare, odnosno uzorkovano je sirovo mlijeko prije bilo kakve obrade. Od svih uzetih uzoraka samo je na jednoj farmi utvrđena sumnja na prisustvo aflatoksina. U skladu sa tim, farma je isključena iz sistema otkupa i inspektor je uzeo službeni uzorak mlijeka i stočne hrane sa predmetne farme, radi laboratorijske provjere. Uvidom u dokumentaciju pošiljke koja je otpremljena u Republiku Hrvatsku utvrđeno je da je navedena šarža u cjelosti bila namjenjena za izvoz. Kontrolni uzorci navedene pošiljke koji se čuvaju u ‘Mlijekoproduktu’ ispitani su u Veterinarskom institutu ‘dr Vaso Butozan’ i bili su ispravni”, kaže ona.

Napominje da je provedenim analizama utvrđeno da sirovo mlijeko sa naših farmi ne sadrži aflatoksine, izuzev sumnje na jednoj pomenutoj farmi, čija dnevna proizvodnja iznosi oko 230 litara, a čiji uzorak će se dodatno ispitati.

Iz Inspektorata RS napominju da je u toku je i kontrola mješaona stočne hrane, gdje veterinarski inspektori jedinica lokalne samouprave provjeravaju da li subjekti vrše ispitivanja stočne hrane u skladu sa zakonom, te u skladu sa procjenom rizika uzimaju dodatne uzorke za analizu.

MINISTAR MILOVANOVIĆ: MLIJEKO U SRPSKOJ ISPRAVNO

U resornom ministarstvu juče je održan sastanak na kojem su prisustvovali Miroslav Milovanović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Radmila Čojo, pomoćnik za veterinarstvo, predstavnici "Mlijekoprodukta" iz Kozarske Dubice, Drago Nedić, direktor Veterinarskog instituta "Dr Vaso Butozan" i Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja mljekara i govedara RS na kojem je razgovarano o problemima sa mlijekom i aflatoksinima.

 

Ilustracija: Koliko smo do sada neispravnog mlijeka popili?

 

Miroslav Milovanović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske rekao je da na bazi 500 uzoraka sirovog mlijeka sa farmi u RS možemo reći da je naše mlijeko apsolutno sigurno, ali i da stočari moraju biti savjesni pri ishrani životinja i paziti da im ne daju pljesnjivu hranu, iz koje i nastaje aflatoksin.

“On je naveo da je od ukupno 500 uzoraka identifikovan jedan koji je imao povećanu koncentraciju aflatoksina, kao i da je u kratkom roku identifikovana farma sa koje potiče i ona je isključena iz otkupa sirovog mlijeka”, kazao je ministar i rekao da će se donijeti zaključci i preporuke za Inspektorat Republike Srpske, s ciljem intenzivnije kontrole stočne hrane.

AFLATOKSIN NAŠLI U KUKURUZNOM BRAŠNU

Drago Nedić, direktor Veterinarskog instituta "Dr Vaso Butozan" rekao je da je u nekoliko kontrolisanih uzoraka kukuruznog brašna pronađen aflatoksin, što implicira da ove supstance sigurno ima još na terenu i da farmeri treba da izbjegavaju hraniti stoku pljesnivom hranom. Dodao je da je situacija u vezi sa ispravnošću mlijeka pokazala da treba kontrolisati hranu za životinje.

“Svu tu hranu potrebno je prekontrolisati i pozitivnu isključiti, jer ćemo na taj način doći do kontrolisane situacije kada je riječ o prisustvu aflatoksina u mlijeku. U RS maksimalna dozvoljena količina aflatoksina u mlijeku je 0,05 mikrograma po kilogramu, a standard je isti i u EU”, rekao je Nedić.

Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja mljekara i govedara Republike Srpske smatra da je regionalna afera sa aflatoksinom pokazala da je Republici Srpskoj proizvodnja i prerada mlijeka u punoj kontroli, te da ima kvalitetan proizvod.

Ljubo Maletić, predsjednik udruženja poljoprivrednika Semberije istakao je da je problem sa neispravnim mlijekom nešto sa čime se treba suočiti cijela država i da se stručnjaci i tehnolozi trebaju više uključiti u preglede mlijeka koje se uvozi.

“Zakazala je strana pregleda i zbog toga smo se našli u ovakvoj situaciji sa mlijekom koje je jedna od osnovnih životnih namirnica. Zbog slabih graničnih kontrola u BiH se uvukla roba slabog kvaliteta koja nije zdrava za ljudski organizam. Ali nije samo mlijeko problem, već je i meso slabog kvaliteta. Nije normalno da se piletina uvozi za 1,20 KM po kilogramu. Kad su ove stvari u pitanju zaista sam rigorozan i u ovu sferu trebalo bi uvesti mnogo jače kontrole koje bi spriječile uvoz tako loših proizvoda. Naša bijeda kupuje to meso i mlijeko, a i onako smo bolesni i napaćeni, pa ne moramo još i da se na taj način trujemo”, kazao je za portal BUKA Maletić.

ANALIZE IZ HRVATSKE: SPORNA DVA MLIJEKA IZ BIH

Hrvatski mediji su juče javili da je povećana koncentracija aflatoksina pronađena u još četiri vrste mlijeka u Hrvatskoj, a uzorci u kojima je Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja RH pronašla aflatoksin uzeti su s polica trgovačkih lanaca.

 

Analiza mlijeka

 

Sanitarna akcija Ministarstva zdravlja provela je uzorkovanje mlijeka u maloprodajnim lancima Konzumu, Mercatoru i Lidlu. Rezultati analize ukupno 12 uzoraka mlijeka uzetih s polica trgovina pokazali su da kod 4 uzorka nivo aflatoksina prelazi zakonski dopuštene granice.

Na analizu je uzeto mlijeko četiri proizvođača iz Hrvatske, pet iz Bosne i Hercegovine i tri iz Europske unije. U četiri uzorka pronađena je povećana koncentracija aflatoksina.

“Sporni sastojak pronađen je u Dukatovom trajnom mlijeku od 3,8% mliječne masti, zatim u Mercatorovom mlijeku od 2,8% mliječne masti koje je proizvedeno u Tuzli. Aflatoksin je pronađen i u Lidlovom trajnom mlijeku od 2,8% mliječne masti, takođe proizvedenom u BiH te u Meggle mlijeku od 2,8% mliječne masti u kojem je pronađena do sada najveća koncentracija aflatoksina od čak 0,3 mikrograma. Sporna pakovanja povučena su s tržišta, a prema riječima pomoćnika ministra zdravlja Ive Afrića, kontrole će se provoditi i dalje”, prenijeli su mediji.

PODRUČJE SRBIJE POGODNO ZA AFLATOKSIN


Goran Ješić, pokrajinski sekretar za poljoprivredu u Srbiji, predočio je juče javnosti rezultate vanredne analize mlijeka na prisustvo aflatoksina M1, prema kojima je u većini uzoraka otkrivena nedozvoljena količina te kancerogene materije.

Uprkos tome, ministar poljoprivrede Srbije Goran Knežević juče je pred novinarima popio čašu mlijeka i kazao je da je mlijeko u Srbiji bezbjedno, ali i da je ipak dogovorio njegovo povlačenje sa tržišta do sljedeće analize, pišu srbijanski mediji.  

Na izjave srbijanskog predsjednika sinoć je reagovao Ješić koji je na svom Twitter nalogu napisao: "Svuda u regionu je problem sa mlekom samo u Republici Srpskoj i Republici Srbiji sve je ok!".

Aflatoksini se javljaju u predjelima sa vlažnom klimom, baš kao što je Srbija, ali kao posljedica suše, baš kao i u Srbiji, pišu mediji u Srbiji. U Srbiji se pojavio u kukuruzu tokom sušne 2012. godine i stručnjaci su procijenili da je 70 odsto roda zatrovano. Aflatoksin je u mlijeko, prema procjenama, dospio preko kukuruza koji se koristi kao ishrana stoke, a kada ova supstanca jednom uđe u lanac ishrane ona se teško uništava.

 

Zaražen kukuruz u lancu ishrane?Kad je stočna hrana zatrovana kukuruzom, ovaj kancerogen se pojavljuje u svim proizvodima koji su nastali kao posljedica koznumiranja zatrovane hrane: mlijeku, siru i drugim mliječnim proizvodima. Potrošači ni po ukusu ni po mirisu ne mogu ni da posumnjaju da je mlijeko toksično.

UTICAJ AFLATOKSINA NA LJUDE

Odrasle osobe imaju visoku toleranciju na aflatoksine, pošto su široko rasprostranjeni u prirodi. Ipak, ukoliko ste stalno izloženi njegovom dejstvu, opasnosti su veće, a najčešća bolest koja se javlja je rak jetre.

Toksični efekti primarne akutne mikotoksikoze se manifestuju kao upalne promjene na organima za varenje. Akutne aflatoksikoze se odlikuju naglim pogoršanjem stanja organizma, unutrašnjim krvarenjem i smrću. Ipak, da bi došlo do ovakvih promjena mora se unijeti izuzetno velika količina aflatoksina.

Prema analizi većina uvoznog mlijeka koje konzumiramo ima povišen sadržaj aflatoksina. Lavina je krenula slučajnom analizom u BiH, a na kraju, građani se mogu samo pitati koliko su litara neispravnog mlijeka do sada popili i nadati se da sporni sadržaji neće ostaviti loše posljedice po njihovo zdravlje.

 

 

Vezan tekst:

BUKA Analiza: Prevare u trgovinama - Nepravilno napisane cijene na artiklima

 

 

 

 

 

 


Buka preporuka

Društvo

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.