Vijeće RAK-a potvrdilo: TRION TEL može nastaviti pružati usluge svojim korisnicima

Kompanija TRION TEL d.o.o. Banja Luka će nastaviti sa nesmetanim radom i pružanjem vrhunske usluge svim korisnicima koji koriste TRION TEL-ovu najsavremeniju optičku mrežu i internet.

PR / 10. Septembar 2021

Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije BiH u drugostepenoj odluci utvrdilo je da generalni direktor ove agencije nije mogao u prvostepenoj odluci TRION TEL-u izreći mjeru obustave pružanja usluge krajnjim korisnicima na period od tri mjeseca. 

Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije naložilo je direktoru Agencije da u ovom dijelu ponovi postupak, pri čemu je za njega obavezujući pravni stav Vijeća Agencije da u konkretnom slučaju nisu ispunjeni zakonski uslovi za izricanje mjere obustave pružanja usluge. 

Drugostepenim rješenjem je takođe poništena odluka kojom je TRION TEL-u izrečena drakonska i maksimalna novčana kazna od 100.000,00 KM, te je generalnom direktoru Agencije naloženo da ponovo odluči o visini kazne, s obzirom da prethodno nije uzeo u obzir  brojne olakšavajuće okolnosti, koje je Vijeće Agencije u drugostepenom rješenju konstatovalo.

Kompanija TRION TEL od direktora Agencije očekuje da će u ponovljenom postupku odluku donijeti u skladu sa zakonom i uz jednak tretman svih telekomunikacionih aktera na tržištu, jer TRION TEL usluge iz oblasti telekomunikacija pruža na mreži izgrađenoj na način kako su i ostali operatori gradili ili u ovom trenutku grade svoje mreže. Potpuno je neprihvatljivo da se kazne izriču samo najmanjem operatoru i novom konkurentu na tržištu, a ne i daleko većim konkurentima na tržištu, čija je mreža izgrađena na isti način. 

TRION TEL se nada da će Grad Banja Luka i njegove nadležne službe odlučiti u što skorijem roku o zahtjevima za legalizaciju dijelova mreže koje je TRION TEL podnio nadležnoj instituciji 2019. godine i aktivno i intenzivno radio na prikupljanju svih potrebnih dokumenata i saglasnosti. Bio bi zaista presedan da TRION TEL bude jedini sankcionisani operator, iako ne može da utiče na proces legalizacije mreže, jer brzina odlučivanja o predmetnom zavisi isključivo od institucija Grada Banja Luka. 

TRION TEL vjeruje da će se uskoro stvoriti uslovi u cijeloj Republici Srpskoj da svi konkurenti rezidencijalne i poslovne korisnike mogu privući kvalitetom i raznovrsnošću usluge, a ne korištenjem monopola i pokušajem podmetanja svojim konkurentima. 

Svaki stanovnik po Ustavu mora imati pravo slobodnog izbora operatora, a ne biti primoran da uzme jednog jedinog, te će TRION TEL formiranjem najkvalitetnije ponude omogućiti svim stanovnicima Banjaluke, a uskoro vjerujemo i cijele Republike Srpske, da ovo pravo izbora i ostvare.

 


Buka preporuka

Ekonomija

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.