Vildana Bešlija, političarka: Želim i sanjam o državi u kojoj cijenimo jedni druge na osnovu znanja, a ne po imenu niti molitvi

Na ovim izborima građani će se morati opredijeliti kakvu Bosnu i Hercegovinu žele.

Buka intrevju / 02. Oktobar 2018

Vildana Bešlija, vijećnica je u Općinskom vijeću Novo Sarajevo od 2016. godine, rođena Goraždanka, s adresom u Sarajevu.

U svom bogatom radnom iskustvu obavljala je funkciju rukovoditeljice marketinga jedne domaće banke, a prethodno radno iskustvo odnosi se na rad u marketinškoj agenciji, kao i rad u marketingu printanih medija. Jedna je od pet nagrađenih blogerki našeg portala  u 2015. godini.

Vildana je kandidatkinja za Skupštinu Kantona Sarajevo, pod rednim brojem 2. ispred Naše Stranke. Sa njom razgovaramo i kampanji, politici u BiH, ženama u politici, životu u BiH i drugim temama.

Vildana, koje su neke osnovne ideje koje u ovom trenutku želiš da istakneš? Za šta se kao političarka zalažeš?

U fokusu mog interesovanja i političkog rada već godinama je poboljšanje života u Sarajevu. Mišljenja sam da se svako od nas primarno mora baviti rješavanjem problema u sredini u kojoj živi ne samo zbog sebe, nego i zbog svojih sugrađana. Cilj mi je da kanton u kojem živim i radim bude prepoznat i van naših granica kao grad ugodnog življenja po standardima koji vrijede i u ostalim evropskim metropolama. Nažalost, građani Sarajeva na dnevnom nivou suočeni su s problemom vodosnabdijevanja, problemom gasa koji nije dostupan svima zbog visoke cijene. Gradski saobraćaj nikako ne funkcioniše, ljudi se voze u starim tramvajima, doniranim autobusima, putevi i tramvajske šine su dotrajale i krpe se po potrebi. Moram spomenuti i zagađenje zraka, koje je u većem dijelu godine gotovo nemjerljivo. Rezultat je to višegodišnje nebrige ljudi koji su imali mandat da te probleme riješe. Osim neplanski utrošenih budžetskih sredstava (a ne radi se o malom novcu), njihovog neznanja i nepostojanja volje za rješavanje problema, moji sugrađani u 21. vijeku susreću se s problemima ponekad kao i u doba rata.

U svom dosadašnjem radu kao općinska vijećnica sa svojim kolegama iz Naše stranke sve vrijeme pokušavam zakonskim rješenjima i inicijativama promijeniti dosadašnje stanje i učiniti Sarajevo gradom po mjeri građana.
Ne manje važno, moj politički rad usmjeren je i na socijalna pitanja i zdravstvo. Posebno mi je važno održavanje i očuvanje zelenih površina. Zalagat ću se za racionalizaciju potrošnje budžeta kroz sistemsko djelovanje u svim oblastima. Obrazovni sistem mora biti uvezan s tržištem rada, poslovna klima podjednako pogodna za male privrednike i dobre radnike. Zalažem se za poresko rasterećenje preduzeća na plate čak i ispod 30%. Zalagat ću se da se parafiskalni nameti, komunalne takse i naknade skinu s tereta firmi i prebace na budžetska izdvajanja.

Koliko je važna uloga žene u politici u kojoj već godinama kod nas dominiraju muškarci, da ne kažem isti muškarci?

To što u našoj državi prevladava patrijarhat, uopšte me ne sputava kao ženu da učestvujem u društveno angažiranom radu. Smatram da je želja svake žene da se porodično realizuje, na poslu i u društvu. Naravno, sve to treba prepustiti odabiru samoj ženi gdje i koliko će se najviše angažovati. Žene u Bosni i Hercegovini u politici su marginalizirane, često služe kao dekor te za ispunjavanje stranačkih kvota, i tu leži najveći problem. Iako su u društveno-političkom životu Bosne i Hercegovine žene uključene u odgovorne i teške poslove, one su isključivo na onim pozicijama gdje se zahtijeva rad i odgovornost, a ne o pozicijama odlučivanja. Ta uloga je još uvijek namijenjena muškarcima. Lično smatram da takvo razmišljanje osiromašuje bh. društvo.

Naša stranka je bila moj odabir zato što je u njoj odnos prema ženama onakav kakav bi trebao biti ne samo u političkim strankama, nego i u cijelom društvu. U stranci u kojoj djelujem je 50 % zastupljenost žena u svim organima stranke. Zastupljenost žena na listama Naše stranke takođe je ispod prosjeka. Želim naglasiti da to nije samo zbog zadovoljavanja puste forme, nego žene u Našoj stranci su vidljive i poštovane od strane svojih kolega. Kad bi sve žene u Bosni i Hercegovini imale takav status i u društvu, bili bi zemlja za primjer. Ekonomska nezavisnost veoma je bitna u ostvarenju svake žene. Nemojmo zaboraviti da bez učešća žena u svim porama društva i države to društvo i država stagnira, ne razvija se, siromašno je. Nažalost, upravo takva je situacija u Bosni i Hercegovini, jer odnos društva prema ženama je ignorantski.

Šta se, po tvom mišljenju, treba u našem društvu mijenjati da život običnog čovjeka bude bolji?

Opšte nezadovoljstvo koje je prisutno u svakom segmentu naših života neće samo od sebe osvijestiti ljude. Zalažem se za društvo koje će vratiti osnovne principe vrijednosti, uvažavajući prijedloge običnog čovjeka, onog koji tačno zna šta mu treba. Sistem do sada nije, a mora pronaći odgovore i način da živimo u državi po standardu građana. Odgovornost za ovo je na  svima nama.

Često kroz kampanje čujemo apstraktne pojmove, govori se o boljoj budućnosti, a gubi se iz vida problem običnog građanina koji jedva spaja kraj sa krajem, šta politika može uraditi da ovom čovjeku bude bolje?

Ne radi se samo o apstraktnim pojmovima, veći su problem obećanja koja u ovom periodu čujemo, a koja oni koji obećavaju nikada neće ispuniti, iz razloga što su nekompetentni, ne znaju ili neće. To rade zbog nedostatka konkretnih rješenja, nepostojanja vizije, stručnosti.

Rješenje je u donošenju propisa i zakona koji se moraju mijenjati. Isti se moraju odnositi na rješavanje životnih problema građana s kojima se oni u svakodnevnom životu suočavaju. Pod hitno se moramo izmaknuti iz sfere visoke politike i politikantstva i svu svoju pažnju i rad usmjeriti na istinsko rješavanje najbitnijih problema u našem društvu.

Prije svega, trebamo vratiti dostojanstvo porodici kao mikroćeliji svakog društva, jer sve teme i problemi proizilaze iz porodice. Mi ne smijemo više dozvoliti da političari kao do sada  donose zakone i propise po svojoj mjeri, da, ako ponestane novca u budžetu, zadužuju našu djecu kako bi imali novca za preveliku administraciju i pritom se održavaju na površini zahvaljujući temama zasnovanim na podjelama, ratu i prošlosti. Moramo raditi na zajedničkoj budućnosti, jer zabrinutost i nepovjerenje koje vlada uzrokovano je upravo nedostatkom vjere u budućnost, tj. nedostatak perspektive. Atmosferu straha i agonije decenijama stvaraju političari koji vladaju iz jednog jedinog razloga, jer je to jedina mogućnost da ostanu na vlasti. Drugo i ne znaju.

Kada je život u BiH u pitanju koja oblast ti se čini najproblematičnijom, gdje je potrebna hitna i korjenita promjena i šta bi ti ponudila kao alternativu?

Egzodus ljudi svih dobnih skupina trenutno je jedan od najvećih problema. U ovakvoj situaciji teško je pričati o zapošljavanju, razvoju, zdravstvu kada uskoro nećemo imati koga obrazovati, koga liječiti i ostaćemo bez radne snage. Naši ljudi nisu isključivo ekonomski migranti. Ljudi zemlju napuštaju zbog nemogućnosti dugoročnijeg planiranja svojih života. Stiče se dojam da su vladajuće elite namjerno stvorile ovakvu atmosferu nesigurnosti, apatije i da su oni odgovorni za stvaranje ovako loše klime koja vlada u zemlji. Jedini kojima je dobro ovdje su oni, jer su se materijalno obezbijedili i njima je dobro. Svoju djecu šalju u inostranstvo u škole, a nama koji želimo donijeti bolja rješenja kroz institucije za našu djecu svojim blokadama to onemogućuju. Mišljenja sam, dakle, da u Bosni i Hercegovini najveći problem predstavlja odlazak ljudi koji svoje utočište traže u uređenim zemljama u kojima imaju zaposlenje i u kojima se sprovode zakoni − funkcionalnim državama. Moramo sprovesti hitnu reformu obrazovanja, u skladu sa zahtjevima tržišta rada, dovesti nove investitore i sprovoditi zakone. Djecu nam dijele, diskriminiraju i sprovode aparthejd.

Koja je tvoja osnovna poruka glasačima, onima koje pozivaš da ti daju glas?

Na ovim izborima građani će se morati opredijeliti kakvu Bosnu i Hercegovinu žele. Žele li državu siromaštva, beznađa, nesigurnosti, podjela ili državu koja će napokon pokrenuti se u pozitivnom smjeru i postati država po mjeri svojih građana s mogućnošću da u nekom razumnom vremenu dosegnemo evropske standarde življenja i evropske demokratije.

U BiH mali je procenat izlaznosti građana na izbore, kako to promijeniti, kako animirati ljude da izađu na izbore, jer su izbori jedini način neke društvene promjene?

Izlazak na izbore dužnost je svakog građanina. Građani sami moraju znati njihove uloge u izbornom procesu. Nije floskula, ali stvarno građani imaju mogućnost u jednom danu promijeniti situaciju u svojoj zemlji, ako to žele. Smatram da moramo prestati s izgovorima da nemaju za koga glasati, da su izgubili povjerenje u politiku i političare. Konkretno, Naša stranka stalno osvježava svoje liste novim, sposobnim, mladim, stručnim ljudima tako da mogućnost izbora postoji. U svakodnevnoj komunikaciji s građanima mi ih ohrabrujemo da izađu na izbore i da bez obaveze daju glas onima za koje smatraju da to zaslužuju i da će biti najbolji njihovi predstavnici. Sedmi oktobar je dan kada svi imaju najjače oružje u rukama, kada nas se podjednako pita i zato je ogromna šteta ako to pravo sami sebi oduzmemo ne glasajući. Želim da vjerujem da je došlo vrijeme za hrabre, poštene i odgovorne ljude.

Zbog čega si se odlučila za političku partiju ispred koje izlaziš na izbore, zbog čega smatraš da je ona drugačija od “ostalih”?

Naša stranka je jedina stranka koja direktno komunicira s građanima, i to ne samo za vrijeme predizborne kampanje. Jedina stranka koja traži mišljenje i predstavlja svoj rad, transparentno. Moj ulazak u politiku je obilježilo osnivanje Naše stranke, kao pojave jedine političke opcije socijal-liberalne orijentacije s kojom sam se mogla poistovjetiti u svim stavovima, i tako je do danas. Prvi put nakon dugo vremena sam osjetila da nisam sama, da postoje ljudi koji žele kao građani nešto promijeniti i koji jednostavno vjeruju da može bolje. Vremenom smo postigli odličan odnos sa zajednicom, gdje smo svakodnevno dobijali prijedloge, kritike i osvrte.Zahvalna sam što sam dobila povjerenje građana i sve inicijative, amandmane, pitanja postavljala kroz rad u Općinskom vijeću.

Koliko je ženama teško izboriti se ravnopravan položaj na političkom nebu BiH, kako se ti na tom polju snalaziš?

Moram priznati da u početku nije bilo lako, međutim, kroz rad u Općinskom vijeću te prijedloge i teme kojima sam se bavila zadobila sam određeno poštovanje. Bilo je tu i vrlo neprimjerenih diskusija, ali to mi je ustvari davalo snagu da idem dalje i budem bolja. Rezultati govore u prilog mog rada, jer sam po službenim izvještajima iz proteklog vremena najaktivnija vijećnica u Općinskom vijeću Novo Sarajevo. Svoj rad smatram društvenim angažmanom čiji je glavni cilj u poboljšanju mog ličnog ambijenta, mojih komšija i okruženja u kojem živim.

Gdje vidiš BiH za četiri godine? Koje promjene bi voljela da se dese, za koje promjene daješ svoj glas?

Želim i sanjam o državi u kojoj cijenimo jedni druge na osnovu znanja, a ne po imenu niti molitvi, u koju se vraćaju mladi ljudi sa znanjem, spremni da ovu zemlju povedu naprijed. U kojoj je jednak pristup zdravstvenim institucijama obaveza, gdje je obavezna podrška hrabrim ljudima koji se odlučuju započeti vlastiti biznis. U kojoj svako dijete ima svoje mjesto u vrtiću ili školi. Samo zajedno, kao društvo jednakih šansi, u bogatstvu različitosti možemo i moramo biti jednaki na svakom pedlju naše zemlje. Kao majka apsolventice očekujem da će moje dijete naći posao i u ostati u Bosni i Hercegovini.

Razgovarala Maja Isović Dobrijević

 


Buka preporuka

Izbori u BiH

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.