Vlada RS planira učešće i pojavljivanje Republike Srpske kao nezavisnog obrazovnog sistema u PISA testiranju 2024. godine

Sumarno prikazani rezultati za BiH ne mogu služiti obrazovnom sistemu Republike Srpske kao ocjena uspješnosti, niti osnov za kreiranje razvoja

BUKA/M.I.D. / 14. Februar 2020

Foto: Ilustracija

 

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Informaciju o međunarodnim projektima – PISA (Program međunarodne procjene učeničkih postignuća), TIMSS (Međunarodno istraživanje trendova u znanju matematike i prirodnih nauka) i PIRLS (Međunarodno istraživanje razvoja čitalačke pismenosti).

"Stav Vlade Republike Srpske je da se obezbijedi učešće Republike Srpske u pomenutim međunarodnim projektima u skladu sa ustavnim i zakonskim nadležnostima Republike Srpske u oblasti obrazovanja. Zaduženo je Ministarstvo prosvjete i kulture da sprovede ciklus PISA testiranja u 2021. godini, zajedno sa ostalim obrazovnim sistemima u BiH, s tim da vaspitno-obrazovni sistem Republike Srpske bude vidljiv na listi međunarodnih testiranja i u samom izvještaju koji predstavlja rezultate istraživanja. Sumarno prikazani rezultati za BiH ne mogu služiti obrazovnom sistemu Republike Srpske kao ocjena uspješnosti, niti osnov za kreiranje razvoja", saopšteno je danas iz Vlade RS.

Zaduženo je Ministarstvo prosvjete i kulture da zajedno sa Republičkim pedagoškim zavodom planira učešće i pojavljivanje Republike Srpske kao nezavisnog obrazovnog sistema u PISA testiranju 2024. godine.

 


Buka preporuka

Buka desk

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.