Zajedničko djelovanje za očuvanje životne sredine u BiH

Neki od prepoznatih problema koji zahtijevaju zajedničko djelovanje su usaglašavanje domaćeg zakonodavstva u oblasti životne sredine sa međunarodnim i EU standardima, kao i promjena zakonodavstva koje omogućava izgradnju hidroenergetskih objekata u zaštićenim područjima, imajući u vidu neprihvatljivo velike negativne uticaje na životnu sredinu koje uzrokuju.

BUKA/M.I. / 31. Mart 2014

Predstavnici nevladinih ekoloških organizacija iz Bosne i Herzegovine koji su učestvovali na seminaru “Javno zagovaranje za održive energetske sisteme i očuvanje prirodnih resursa” usaglasili su se oko potrebe za hitnim djelovanjem na gorućim pitanjima vezano za problematiku životne sredine u Bosni i Hercegovini.

Ovaj seminar završen je u petak u Banjaluci, a za cilj je imao povećanje kapaciteta nevladinih organizacija iz BiH, na polju zagovaranja i pravnih alata u borbama za zaštitu životne sredine.

Nataša Crnković, predsjednica Centra za životnu sredinu rekla je da su neki od prepoznatih problema koji zahtijevaju zajedničko djelovanje su usaglašavanje domaćeg zakonodavstva u oblasti životne sredine sa međunarodnim i EU standardima, kao i promjena zakonodavstva koje omogućava izgradnju hidroenergetskih objekata u zaštićenim područjima, imajući u vidu neprihvatljivo velike negativne uticaje na životnu sredinu koje uzrokuju.

Dodala je da je potrebna i promjena Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasnoj kogeneraciji u Federaciji BiH, koji spalionice otpada tretira kao obnovljive izvor energije, što je suprotno praksi i zakonodavstvu u zemljama EU i regije.

Na seminaru su učestvovali predstavnici 25 nevladinih organizacija koji su se složili da je zbog kompleksnosti i veličine problema na polju životne sredine neophodno zajedničko djelovanje svih nevladinih organizacija, pojedinaca i stručnjaka, zajedno sa predstavnicima vlasti.

 Seminar je organizovan u okviru projekta “Mreže zagovaračkih NVO-a za održivo korištenje energije i prirodnih resursa u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj”, a koji je finansiran od strane Evropske unije.

Glavni cilj projekta je povećati kapacitete nevladinih organizacija kako bi putem javnog zagovaranja uz podršku građana uticale na proces približavanja EU u pitanjima zaštite životne sredine na zapadnom Balkanu i Turskoj.

 

 

 


Buka preporuka

Buka desk

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.