ZAKON STIGAO U PRAVI ČAS, PORAST NASILJA U PORODICI: Svako djelo nasilja u porodici definisano je kao krivično djelo

Podaci za 2019. godinu pokazuju da svi subjekti zaštite bilježe povećanje slučajeva nasilja u porodici u odnosu na prethodnu godinu, izuzev osnovnih sudova.

BUKA/M.I.D. / 19. Juni 2020

Foto: Ilustracija

 

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Informaciju o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014-2019. godine) čiji je najznačajniji ostvareni rezultat usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od nasilja u porodici u 2019. godini.

Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od nasilja u porodici zaštita žrtve podignuta je na viši nivo, a svako djelo nasilja u porodici definisano kao krivično djelo, čime je dokazano da institucije Republike Srpske teže nultom stepenu tolerancije na nasilje.

Pristupom koji odvaja pomoć, podršku i zaštitu žrtava nasilja u porodici i propisuje ih Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, od sankcionisanja učinioca koje se propisuje Krivičnim zakonikom Republike Srpske, dobija se bolja zaštita žrtve i efektniji i stroži odgovor društva prema učiniocu nasilja.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o sprovođenju Opšteg protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici za 2019. godinu u Republici Srpskoj.

Podaci za 2019. godinu pokazuju da svi subjekti zaštite bilježe povećanje slučajeva nasilja u porodici u odnosu na prethodnu godinu, izuzev osnovnih sudova.

Prema evidencijama Ministarstva unutrašnjih poslova nasilju u porodici je bilo izloženo 1.438 lica (za 14,4% više nego 2018. godine), a prema evidencijama centara za socijalni rad, 1.472 lica (za 8,6% više nego 2018. godine).

Kao najzastupljeniji oblici ispoljavanja nasilja u porodici zabilježeni su fizičko, psihičko i kombinovano nasilje, dok su osnovni sudovi najčešće izricali sankcije novčane kazne (u 117 predmeta) i uslovne osude (u 88 predmeta), i izrečeno je 65 zaštitnih mjera i 19 hitnih mjera zaštite.


Buka preporuka

Ženska prava

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.