ZAKONI SE NE POŠTUJU: Majke djece osoba sa invaliditetom teško dolaze do zaposlenja

"Poslodavci čim čuju da ste majka djeteta sa invaliditetom ili djeteta sa posebnim potrebama odmah vam otvorenu kažu da ne mogu da vas zaposle", rekla je ova majka.

BUKA/M.I.D. / 29. Novembar 2017

Press konferencija - predstavljanje projekta „Ženski (ne)diskriminisana!“ i Analize položaja majki djece osoba sa invaliditetom (OSI) na tržištu rada održana je danas u Domu Omladine u Banjaluci.

Podaci su dobijani kroz upitnik koji je rađen sa učesnicama na radionicama (Radionica 1: “Zakon i diskriminacija” i Radionica 2: “Iskustva i podrška”).

Ovo je prvi i jedini zvaničan grafičko-statistički prikaz položaja žena majki djece OSI kategorije.

Na press konferenciji majke su rekle da se zakoni ne poštuju i da se one nalaze u teškom položaju.

Jedna majka koja ima dijete sa autizmom je rekla da ne traži razumijevanje, već samo poštovanje zakona.

"Poslodavci čim čuju da ste majka djeteta sa invaliditetom ili djeteta sa posebnim potrebama odmah vam kažu da ne mogu da vas zaposle", rekla je ova majka.

Analizom je utvrđeno da je samo 34 posto majki imalo mogućnost da rade u struci. Ispitane majke smatraju da ne postoje udruženja i organizacije koje se bave ovom temom.

 Iz Gender Centra koji su bili prisutni na press konferenciji rekli su da su njihova vrata za majke koje se susreću sa ovim problemima uvijek otvorena.
    
O projektu ukratko

Projekat „Ženski (ne)diskriminisana!“ je projekat koji CERK realizuje sa ciljem unaprijeđenja položaja majki djece sa posebnim potrebama u oblasti zapošljavanja u lokalnim zajednicama kroz efikasniju primjenu Zakona o zabrani diskriminacije BiH i nacrt dokumenta za započinjanje procedure izmjene i dopune zakona.

Projekat se realizuje u okviru programa “Jednakost za sve – Koalicija organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije”, kroz Program grantova. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.


Buka preporuka

Ženska prava

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.