Žalba Vijeću za Štampu u Bosni i Hercegovini na tekst "Nezavisnih novina"

Redakcija BUKA portala, dobila je primjerak primjerak žalbe koju aktivisti Inicijative "Jer me se tiču" šalju Vijeću za Štampu u BiH, a povodom naslova u elektronskom izdanju "Nezavisnih novina", objavljenog 21. septembra ove godine.

Buka / 24. Septembar 2014

BUKA  portal, bez intervencija, u cjelosti prenosi žalbu aktivista inicijative "Jer me se tiču", bez bilo kakvih obrada, uz prateći link ka spornom tekstu "Nezavisnih novina".

 

Ž A L B A

 

 

Dana 21.9.2014. elektronski portal “Nezavisnih novina” objavio je članak pod nazivom “Srbi osumnjičeni za ratni zločin u Rogatici.” Ovom prilikom molimo da se u narednih 14 dana, zaključeno sa 7.10.2014. godine Vijeće za Štampu u Bosni I Hercegovini obrati redakciji “Nezavisnih novina” uz prijedlog da se navedeno (naslov teksta) ispravi.

 

                                                                                                           

O b r a z l o ž e nj e:


 

Inicijativa „Jer me se tiče“ koja se zalaže za uspostavu potpunog i neselektivnog poštivanja ljudskih prava i sloboda svih građanki i građana. Nadalje, ovom prilikom Vas molimo da kao Vijeće za štampu urgirate povodom teksta u Nezavisnim novinama,  koji je izašao 21.septembra ove godine, pod nazivom “Srbi osumnjičeni za zločin u Rogatici.”


U nastavku elaboriramo razloge zašto mislimo da portal Nezavisnih novina nije  postupio u skladu s novinskim principima.  Naime, optuženih osam osoba zbog ratnih zločina na području Rogatice imaju svoja imena i prezimena. Veoma je neodgovorno od istih novina da upotrebljavaju kolektivne definicije u ovim osjetljivim slučajevima. Optužnica nije podignuta protiv Srba, nego protiv osam osoba čija se krivica utvrdila, i čija se nacionalna ili bilo koja druga pripadnost ili afilijacija da pretpostaviti jedino na osnovu tih imena i prezimena, a koja je sporedna u cijelom predmetu. Svrstavajući zločine pod srpske, bošnjačke, hrvatske ili bilo kojim kolektivitetom, se potpiruje osjećaj kolektivne krivice. Pridavanjem kolektivne krivice ostavlja se fertilno tlo za negaciju zločina. Takođe se otežava rad sudova jer se potencijalni svjedoci dovode u poziciju u kojoj bi mogli smatrati da optužuju ili izdaju svoj narod, odnosno kolektiv kojem osjećaju da pripadaju.


Nije čitav srpski narod optužen za zločine na području Rogatice, kao što nije čitav bošnjački narod za zločine na području Konjica, niti čitav hrvatski narod za zločine u Ahmićima. Moramo vršiti pritisak da se odgovorni prestanu kriti iza kolektiviteta naroda. Poistovjećujući sve Srbe sa ratnim zločinima je negativna praksa koju moramo izbjegavati.


 

 

PRILOGhttp://www.nezavisne.com/ novosti/bih/Srbi-osumnjiceni- za-ratni-zlocin-u-Rogatici- 264089.html  
Buka preporuka

Buka desk

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.