ZAMRZAVANJE ODLUKA, POSEBNE SJEDNICE, SVAKO SVOJIM PUTEM: O čemu se radi u dosad neviđenoj političkoj krizi u BiH?

Ustavni sud Bosne i Hercegovine prošle je sedmice održao 117. plenarnu sjednicu na kojoj je razmatrao apelacije i zahtjeve za ocjenu ustavnosti.

Elvir Padalović / 13. Februar 2020

Foto: Aleksandar Trifunović

 

Domaći političari ponovo su našli plodno tlo za "vruće" februarsko političko prepucavanje. Ovoga puta "u svađi su" partneri u institucijama BiH (SNSD i SDA). I opet je najavljena neviđena politička kriza - možda i najveća dosad. Osim one o referendumu u Republici Srpskoj, pa one o Rezoluciji o vojnoj neutralnosti, pa one o ulasku ili neulasku u NATO ( te krize se sjećate, nije ni dva mjeseca stara, o tome se i raspravljalo na Narodnoj skupštini RS ), pa o Rezoluciji SDA...itd...itd...I u ponedjeljak će biti još jedna posebna sjednica - biće zaključci... Već je odlučeno da će predstavnici Republike Srpske zamrznuti donošenje odluka u institucijama BiH (nisu rekli da li će im se zamrznuti plate i beneficije). To znači da će, ko biva, dolaziti na posao, ali neće dizati ruke... OK. Zato će vjerovatno članovi parlamentarnih komisija odustati od planiranih službenih putovanja i silnih dnevnica, aha, možeš misliti... Trenutno Savjet ministara radi u nepotpunom sastavu - tako već dva mjeseca - to je valjda u redu...

Svako malo pojavi se u BiH "kriza neviđenih razmjera", u kojoj se mali obični čovjek ne snalazi baš najbolje. I ovo je još jedan u nizu skečeva, dimnih bombi da se javnost zabavi jalovim pričama, dok ONI ugrađuju svoje temelje u tendere, javne nabavke, u izbore... Da, izborna je godina, zar ste zaboravili? 

Baš kao u legendarnom skeču Nadrealista gdje vispreni novinar na ulici pita sugrađane koji ne mogu disati od smoga i radijacije nešto u vezi sa odnosima unutar Centralnog komiteta. Klasično zamajavanje naroda.

Evo o čemu se radi u najnovijoj, nikad dosad neviđenoj političkoj krizi: 

Ustavni sud je odlučivao, između ostalog, o zahtjevu sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske, kojim je propisano da predmetno poljoprivredno zemljište koje je po svojoj prirodi javno dobro, odnosno državno vlasništvo, po sili zakona postaje vlasništvo i posjed Republike Srpske. 

Ustavni sud je utvrdio da je osporena odredba protivna članu I/1, članu III/3.b) i članu IV/4.e) Ustava BiH, jer se radi o isključivoj nadležnosti BiH u reguliranju pitanja državne imovine.

Apelanti su medijima povodom ove odluke kazali kako se radi o "očekivanoj odluci, jer je Narodna skupština RS pokušala zakonom da prisvoji poljoprivredno zemljište kao javno dobro i državnu imovinu".

U zahtjevu koji je podnesen, apelanti su se referisali na raniju odluku Ustavnog suda o državnoj imovini, kao i na Sporazum o sukcesiji. 

Dževad Mahmutović, jedan od sedmorice apelanata, rekao je Feni kako je sporazumom o sukcesiji nedvojbeno utvrđeno da je država BiH titular vlasništva nad nepokretnom imovinom bivše SFRJ, koja se raspadom SFRJ nalazila na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ustavni sud je u svojoj ranijoj odluci U-1/11 utvrdio da identitet i kontinuitet između Republike BiH i SFRJ s današnjom BiH jasno ukazuje da jedino država može raspolagati državnom imovinom.

Ustavni sud BiH se u svojoj odluci o proglašenju neustavnosti člana 53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu RS vodio, a kako je gore navedeno, članovima Ustava BiH I/1, članu III/3.b) i članu IV/4.e)

Član I/1 kaže da je "Republika Bosna i Hercegovina, čije je zvanično ime od sada "Bosna i Hercegovina", nastavlja svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu kao država, sa unutrašnjom strukturom modificiranom ovim Ustavom, i sa postojećim međunarodno priznatim granicama. Ona ostaje država članica Ujedinjenih naroda i može kao Bosna i Hercegovina zadržati članstvo ili zatražiti prijem u organizacijama unutar sistema Ujedinjenih naroda, kao i u drugim međunarodnim organizacijama".

Član III/3.b kaže: "Entiteti i sve njihove administativne jedinice će se u potpunosti pridržavati ovog Ustava, kojim se stavljaju van snage zakonske odredbe Bosne i Hercegovine i ustavne i zakonske odredbe entiteta koje mu nisu saglasne, kao i odluka institucija Bosne i Hercegovine. Opšta načela međunarodnog prava su sastavni dio pravnog poretka Bosne i Hercegovine i entiteta."

Član IV/4.e se tiče ovlaštenja Parlamentarne skupštine BiH, a kaže kako je ona nadležna za "ostala pitanja koja su potrebna da se provedu njene dužnosti, ili koja su joj dodijeljena zajedničkim sporazumom entiteta".

Ustavni sud BiH je osporio član 53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu RS, pa ga doslovno prenosimo:

Član 53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu RS kaže da je "poljoprivredno zemljište na teritoriji Republike upisano u javnim evidencijama kao opštenarodna imovina, bez upisanog prava korišćenja, upravljanja ili raspolaganja, društvena, odnosno državna svojina sa pravom korišćenja, upravljanja ili raspolaganja u korist preduzeća koja su bila predmet privatizacije ili je upisano kao posjed tih preduzeća, stupanjem na snagu ovog zakona, po sili zakona, postaje svojina i posjed Republike".

Istim tim članom navedeno je da "poljoprivredno zemljište na teritoriji Republike upisano u javnim evidencijama kao opštenarodna imovina, bez upisanog prava korišćenja, upravljanja ili raspolaganja, društvena, odnosno državna svojina sa pravom korišćenja, upravljanja ili raspolaganja ili kao posjed bivših društveno-pravnih lica sa sjedištem van teritorije Republike, stupanjem na snagu ovog zakona, po sili zakona, postaje svojina i posjed Republike".

Stav 3. istog ovog Zakona kaže da "organ uprave nadležan za vođenje javnih evidencija o nepokretnostima upisuje pravo svojine i posjeda na nepokretnostima iz st. 1. i 2. ovog člana na zahtjev Pravobranilaštva Republike Srpske".

Dalje se kaže kako "na nepokretnostima iz st. 1. i 2. ovog člana za koje ne postoji vlasnička evidencija, a upisane su kao posjed bivših društveno-pravnih lica ili su upisane u katastar kao posjed fizičkih ili pravnih lica bez valjanog pravnog osnova, utvrđuje se pravo svojine i posjeda u korist Republike".

"Na zahtjev Pravobranilaštva Republike Srpske, organ uprave nadležan za imovinsko-pravne poslove sprovodi postupak i donosi rješenje o utvrđivanju prava iz stava 4. ovog člana", kaže se u stavu 5.Zakona.

Zanimljivo je dodati kako je Ustavni sud BiH na istoj sjednici proglasio neustavnim i odredbe iz članova 3. i 4. Zakona o unutrašnjoj plovidbi RS. 

A mali čovjek sa početka priče? Pa, prema novim istraživanjima, preko 30% građana ove zemlje planira evakuaciju sa ovih prostora. Ostaće dakle samo VELIKI POLITIČARI I NJIHOVE VELIKE KRIZE. I neka im. O njima se zabavili...

 

 


Buka preporuka

Politika

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.