Žan Pol Sartr: Čovjek prije svega egzistira

21. jun 1905. — 15. april 1980.

BUKA / 15. April 2019

Žan Pol Sartr bio je francuski filozof egzistencijalizma, dramaturg, novelist, kritičar i vodeći francuski intelektualac svog vremena. Rođen je 21. juna 1905, a umo 15. aprila.


Sartr se opredijelio za marksističko tumačenje društva i svijeta uopšte, ali smatra je da mu egzistencijalizam mora biti dopuna, jer otkriva stvarnost u kojoj se pojedinac nalazi.

Godine 1964. Sartre je odbacio književnost jer je smatrao da je buržoazija koristi kao zamjenu za pravo angažovanje u svijetu. Iste godine dodijeljena mu je Nobelova nagrada za književnost koju je on, u skladu sa svojim mišljenjem, odbio primiti.

Sartrovo prvo filozofsko djelo je “Bitak i ništa” On tu razlikuje Bitak po sebi i Bitak za sebe. Bitak po sebi je masivna materija, ona je vječna i ona sve u sebe uvlači. Bitak za sebe je svijest. Egzistencija čovjeka se stalno suprostavlja bitku po sebi.

Sartr je smatrao da je čovjek slobodan i odgovoran, ali da je nemoćan u odnosu na svijet- sve je slučajno. Slučajnost je apsolutna, savršena, bezrazložnost.

U svom drugom djelu “Egzistencijalizam kao humanizam” Sartre objašnjava egzistencijalizam kao humanističku filozofiju. On smatra da "egzistirati" znači jednostavno biti tu i da ne postoji ništa što bi čovjeku moglo definisati karakter, ciljeve u životu i drugo. Samo čovjek može odrediti bit za sebe samoga:

Čovjek prije svega egzistira, susreće sebe samoga, uranja u svijet - i definiše sebe kasnije

Smatrao je da je savremeni svijet okrutan, ružan, dehumanizovan i da je život stalna muka i neuspjeh. Zbog toga je potreban egzistencijalizam kao filozofija koja ljudski život čini mogućim, jer pokreće čovjeka na djelovanje da postane ono što od sebe načini - ukupnost svojih djelovanja. To pokazuje da je sloboda u strukturi egzistencije.

 

Zbog toga je egzistencijalizam humanizam. Ovo se najbolje može izraziti citatom:

Svagda  za kukavicu postoji mogućnost da više ne bude kukavica, a za heroja da prestane biti heroj.

 

 

 

 

 


Buka preporuka

Kolumne

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.