Buka blog je, pored TV talkshow programa, magazina i web portala, novi medijski proizvod naše organizacije. Upotrebom blog alata
želimo promovisati ovu veoma popularnu mogućnost komunikacije. Buka portal je jedan od najposjećenijih portala koji se bavi političkim
i društvenim pitanjima u BiH. Pored velikog broja vaših blogova, očekujemo i jedan broj blogova javnih ličnosti iz našeg društva.

BUKA BLOG
nbise

Dvostruka servis greška BHT-a i FTV-a!!!

Ne mogu tvrditi sa stopostotnom sigurnošću, ali mogu sasvim izvjesno zaključiti da bi pojedini ''mozgovi'' u upravljačkim i uredničkim strukturama dva javna emitera BHT i FTV voljeli da Damir…

Vildana Bešlija

Glas mladosti Goražda

Glas mladosti koji ovih dana dopire iz Goražda, grada heroja, kao inicijativa za stavljanje u funkciju…

Konstitutivna

Papirno carstvo

Sa mukom sam se uhvatila tog posla. Gušimo se u stvarima, naš dragi stan počinje da liči…

nbise

Koviljka Dušanova

Dok smo čekali povorku da se spusti iz Poprati do Radimlje u pravoslavno groblje, kojih par desetaka…

Cubik

Poljubi pa ostavi

Zadatak prevodioca je da razumije šta je neko želio reći, a zatim da tu poruku izrazi na drugom…

Selma J.

VIP Srebrenica

Prva asocijacija na pomen vip lože i vrućeg, ljetnog dana mi je tenis. Zamišljam mlade dame…