Pitali smo kandidate za odbornike: Kako će Banjaluka imati čistiji Vrbas i više zelenih površina?

Ovo su odgovori kandidata za odbornike u Skupštini Grada Banjaluka na BUKINA javno postavljena pitanja...

BUKA / 26. Septembar 2016

Željko Majdandžić, 19. Na listi PDP-a

 

Obale Vrbasa kao i sam Vrbas treba očistiti, kolektori za prečišćavanje otpadnih voda su neizbježni i moraju biti postavljeni čim prije. Ako bi u gradskoj zoni godišnje gradili samo 200m šetališta ubrzo bi dobili i druge mogućnosti za korištenje Vrbasa i njegovih potencijala što bi se očitovalo kroz povećanje turizma a samim tim i nova radna mjesta. Ako bi promovisali dajak i naglasili da smo jedina rijeka sa takvom vrstom čamaca te pomogili da dođe do komercijalizacije vožnje u dajak čamcima za turiste ubrzo bi dobili nove obrise izgleda Vrbasa i samog grada a otvorili bi i nove mogućnosti zarade. Zelene površine možemo sačuvati uspostavljanjem katastra zelenih površina kao i donošenjem odluke skupštine grada gdje će se jasno precizirati šta su zelene površine, dječija igrališta ili parkovi te bi na taj način spriječili ugrožavanje postojećih a planskom gradnjom i širenjem grada bi otvorili mogućnost za stvaranje novih.

Dejan Lolić, SDS,  kandidat  za odbornika Banjaluke pod rednim brojem 12

 

 

Adekvatim poštovanjem modernih standarda gradnje i uređenja urbanih površina, umjesto dosadašnje prakse nepoštovanja i zanemarivanja propisa sa ciljem maksimalnog profita investitora.

Na lokalitetu Banjalučkog polja gdje je planiran sportski kompleks može se uplanirati i mini park.

 

Radenko Puzić, Kandidat za odbornika u Skupštini grada Banja Luka po rednim brojem 4. na listi NDP-Dragan Čavić

 

Početi sa primjenom zakona i važećih propisa, bez obzira da li se radi o partijskim funkcionerima, njihovim rođacima ili prijateljima. Urediti obale, očistiti i osvijetliti. Novac koji se izdvaja za uređenje Vrbasa i košenje trave u gradu je sasvim dovoljan i nije potrebno dodatno izdvajanje novca iz Budžeta Grada, ukoliko angažovane kompanije rade savjesno svoj posao.

Ogromnu zapuštenu zelenu površinu - voćnjak Agroprometa - uz minimalne intervencije pretvoriti u park-šumu sa rekreativnim sadržajima.

 

Budimir Balaban, nosioc liste Demokratskog narodnog saveza

 


-              Formiranjem velikog broja mikrolokacija koje će biti uređene po mjeri korisnika svih starosnih struktura.

-              Mikrolokaciju možete izgraditi u vrijednosti maksimalno 10.000 KM i za sredstva koja su planirana u postojećem budžetu možete u jednoj godini napraviti 10 ovakvih prostora, što je u četvorogodišnjem mandatu minimum 40 uređenih prostora.

Da bi se obustavila gradnja na zelenim površinama neophodno je zaustaviti usvajanje regulacionih planova koji to predviđaju, a to možemo samo ako  građani aktivno učestvuju u radu Skupštine Grada. Upravo iz tog razloga odbornici Demokratskog narodnog saveza su pokrenuli internet stranicu Skupštine Grada i omogućili aktivno učešće svih građana u odlučivanju. Građani svojim aktivizmom mogu i moraju zaustaviti odluke o usvajanju loših planskih rješenja koja se rade po narudžbini pojedinaca, a koja uništavaju postojeće zelene površine.

 

Dr Željko Vaško, kandidat Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske za odbronika iz reda nacionalnih manjina u Skupštini Grada Banja Luka

 

Obale Vrbasa treba proglasiti javnim vodnim dobrom (ako to već nisu?). Nakon toga treba ih urediti tako da se nesmetano može šetati barem uz jednu obalu (npr. za početak od Abacije do Rebrovačkog mosta).  Banja Luka ima epitet "zelenog grada" i to obilježje treba i zadržati. Vandali često lome tek posađeno drveće. Pozitivan odnos prema zelenilu treba gajiti od malih nogu. Zbog toga bi se mogla povesti akcija "personalizacije drveća u Banjoj Luci" u drvoredima, parkovima i dr. javnim površinama, tako da svaka porodica zasadi jedno drvo (čije sadnice bi obezbjeđivao Grad, a  mjesto za sadnju stručnjaci za  hortikulturu) i dalje se brine za njegov rast i održavanje. Time bi se djeca od malih nogu privikla da je drveće na javnim površinama njihovo, a ne tuđe. U toku godine bi se organizovao jedan dan kada bi svako izašao na ulice i parkove i ugostili sugrađane pored svog drveta. Postojeće zelene površine treba redovnije i bolje održavati od strane preduzeća koji te poslove dobiju na javnim tenderima.

 

Iva Đukić kandidatkinja za odbornicu u Skupštini Grada Banjaluka na listi NDP- Dragan Čavić pod rednim brojem 26

 

Izgradnja kolektora i prečišćivača otpadnih voda je prioritet za korišćenje obale Vrbasa. U kasnijoj fazi sanirale bi se plaže i rekonstruisalo šetalište uz obalu (posebno dio u Obilićevu).

Kada je u pitanju očuvanje trenutnih zelenih površina – zaustaviti sve malverzacije sa prenamjenom zelenih površina u građevinsko zemljište. Jedan od prvih takvih prioriteta je očuvanje voćnjaka Agroprometa, te njegova prenamjena u park sa rekreativnim sadržajem.

Podsticati izgradnju zelenih krovova (intenzivnih I ekstenzivnih).

 

Snježana Stanković, nezavisna kandidatkinja za Skupštinu grada

 

Obala Vrbasa nije i ne može biti privatno vlasništvo  i moramo zabraniti gradnju kuća na obali.Obala mora biti očišćena od šikare, od smeća, mora imati uređen pristup.Na tako uređenom prostoru nema potrebe za kafanama,kafićima i pićima, nego je važno napraviti staze za šetnju, za vožnju biciklom, postaviti klupe za odmor, kante za smeće od pruća , putokaze od drveta, česme na svakih par kilometara.Na ovaj način bismo dobili zdraviju naciju, manje porodičnog nasilja i nasilja uopšte,odgajali bismo djecu da vole prirodu i da joj se vraćaju.

Zelene površine u Gradu možemo povećati izgradnjom “urbanih bašti” .Ove bašte je moguće izgraditi na ravnim krovovima zgrada, izgraditi podzeme garaže a na garaži travu i cvijeće. Zabraniti gradnju stambenih i poslovnih objekata u užem centru grada, ukloniti  stare i oronule  kuće i zgrade in a njihova mjesta zasaditi zelenilo, ukrasne grmove, postaviti klupe.

Sačuvati zelene površine vrlo prosto : uvođenjem zabrane za bilo kakavu gradnju (tako nam je uništeno tzv.kupusište…gradnjom zgrade u postojećem parku pa sada to više nije ništa,,,ni zelena površina , ni izgrađen kompleks,,,to je “nešto između”)

 

Maja Dodig kandidat za odbornika SNSD-a pod rednim brojem 23

 

Rijeka stvara obilježja prepoznatljivosti grada, koji se prostorno i fizički oblikuje prema njenoj površini. Prirodni tok Vrbasa je uokviren prirodnim pojasom zelenila i prolazi kroz grad. Rijeka i njene obale su u središtu samog grada, te je neophodno povezivanje sa urbanizovanim dijelovima, kao i postojećim  stambenim zonama koje se nalaze neposredno uz obale. Priobalje treba da se oblikuje po mjeri čovjeka sa osnovnim elementima urbanih sadržaja, pješačkim i biciklističkim stazama, klupama za sjedenje, otvorenim prostorima projektovanim za kulturne, sportske i rekreativne sadržaje koji treba da privlače ljude da se duže zadržavaju. Međutim, prije svega navedenog se mora riješiti problem zagađenja otpadnim vodama, kao što treba raditi i na podizanju nivoa ekološke svijesti.

Makro planiranje za duži period u okviru kojeg će struka da kaže gdje su potrebni novi zeleni prostori i kako da sačuvamo postojeće. Strategija planiranja zelenih struktura u gradu Banjaluci treba da se razvija u pravcu stvaranja novih zelenih površina, parkova, trgova, rekreativnih zona i dječijih igrališta. Iskoristiti kreativni potencijal Akademije umjetnosti u Banjoj Luci, kao i slobodnih stvaralaca za obogaćivanje gradskih prostora i trgova.

 

Zoran Vrućinić, Nezavisni kandidat za odbornika u Gradu Banja Luka iz reda nacionalnih manjina

 

Prije svega moramo zaštiti vode na teritoriji Grada Banja Luka kroz: izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koje se ulijevaju u Vrbas, na bazi najviših ekoloških standarda, podizanja svijesti racionalnog korišćenja vode kod svakog građanina, koristiti biorazgradljive deterdžente jer na taj način pomažemo biološku razgradnju, koristiti omekšivač vode umjesto omekšivača za rublje, voditi računa o tome šta bacamo u kanalizaciju, jer trebamo imati na umu da će to završiti ili u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda ili u vodotoku (što je kod nas slučaj), koristiti prirodna đubriva umjesto vještačkih, ne odlagati otpad u blizini izvorišta pitke vode i vodotoka. Ne sjeći šume u blizini izvorišta. Ne odlagati staro motorno ulje u blizini vodnih resursa (jedan litar ulja zagadi preko milion litara vode).

Pažljivo odlagati baterije- obezbjediti uslove za bezbjedno odlaganje i transport navedenog otpada; jedna cinčana baterija može zagaditi od 5-30 m3 vode, jedna kadmijska baterija može zagaditi od 3000-15 000 m3 vode a samo jedna merkurijeva baterija može zagaditi do 30000 m3 vode.

Zaštitni pojas uz rijeku Vrbas je  javno dobro i mora biti dostupan svima, sve bespravno izgrađeno u tom pojasu mora biti uklonjeno bez odlaganja. U toj zoni, u dužini od 20 kilometara, od Karanovca do Delibašinog sela, treba da se napravi šetalište i biciklistička, etapno, kao i moderna Gradska plaža sa pratećim sadržajima, kao i protočni bazen.

Darinka Pejić, kadidat Socijalističke partije

 

Privilegovani smo što imamo divnu, čistu rijeku koja protiče kroz grad. Kao prvi korak potrebno je izgraditi kolektore i ne dozvoliti situaciju kada sjedite u "Moneu" gledate u izvod kanalizacije u Vrbas ili smrad koji se širi od Crkvene. Cijelom dužinom obale Vrbasa pored tvrđave Kastel izvesti ugostiteljsko zanatske sadržaje, gdje bi omogućili kreativcima, slikarima , zanatlijama i ugostiteljima prostore za rad.S uprotna obala bila bi namijenjena sportu i rekreaciji  sa dobrom trim stazom, sportskim terenima i sadržajima za djecu.

Postojeće zelene površine sačuvati, ne dozvoliti uništenje aleja kestenova i lipa i sadnju drveća koje ne odgovara našem podneblju. Ovo riješiti  kroz rad  Odjeljenja i ustanova  koje se bave urbanizmom, prostornim planiranjem i sl. U svim gradskim dijelovima napraviti zelene oaze za odmor šetnju, čitanje. Naravno u neposrednoj okolini grada postoje značajni prirodni potencijali koje treba iskoristiti, formirati uređena, infrastrukturno opremljena izletišta, obezbijediti prevoz do njih ali ne ružnim autobusima već  inovativnijim rješenjima.

 

Nikola Popović, kadnidat na listi NDP-Dragan Čavić pod rednim brojem 24

 

Prvo mora da se sredi skupljanje otpadnih voda i izgradnja kolektora koji bi skupljali otpadne i fekalne vode koje sad idu u Vrbas. Poslije sređivanja kolektora i sistema koji bi svu otpadnu vodu skupljali, moramo da radimo na sređivanju same obale Vrbasa. Potrebno nam je šetalište koje će da se pruža kroz cijeli grad, od Rebrovačkog do Zelenog mosta. Šetalište treba da sadrži trim stazu, stazu za šetanje, klupice, igralište za djecu i teretanu na otvorenom. Postojeće šetalište se vrlo lako može proširiti, upravo sa tim cijevima koje treba da skupljaju otpadne vode. Jedna od stvari koje nedostaju Banjoj Luci su i zelene površine. Imamo samo jedan park – park Mladen Stojanović. Postojeće zelene površine treba da se zavedu kao parkovi, i da se prema njima grad tako odnosi, da se redovno održavaju i uređuju. Novi park je potreban, i zbog toga ogromnu zapuštenu površinu, voćnjak Agroprometa (ekonomija između Paprikovca i Lauša), treba pretvoriti u višenamjenski park sa trim stazama, klupama, stazama za šetnju i dječjim igralištima.

 

Vedranko Špirić, nosilac Prve stranke za Banjaluku

 

Grad Banjaluka ima 750 zaposlenih ljudi u administraciji , plaćenih od građana. Jedna “radna akcija “ samo te kategorije očisti lijevu I desnu obalu Vrbasa za jedan vikend . Sve ostalo je u nadležnosti prostornog uređenja i planiranja u skladu sa budžetskim prihodima.

 

Igor Vidović kandidat za odbornika u Skupštini grada Banja Luka

 

Izgradnjom u prvoj fazi što više uskih nasutih staza kuda bi rekreativci mogli da šetaju/trče, tamo gdje su izgrađeni nelegalni objekti istrajati na ovoj izgradnji. Zatim povezivati ove parcijalne dijelove u jednu veliku dužnu cjelinu, a u trećoj fazi može doći do modularnog dodavanja sportskih sadržaja na mjestima koja se mogu osvijetliti i gdje je stjecište većeg broja rekreativaca ( stolovi za stolni tenis, sprave za vježbanje, klupe..)

Broj zelenih površina se može povećati i redovnim košenjem i ravnanjem zapuštenih javnih površina, stavljanjem manjeg broja klupa, rekreativnih sprava i dječijih sprava na taj prostor dobijamo iskorištenu zelenu površinu..U našem gradu je jako puno mikrolokacija koje mogu postati zelene površine na ovaj način.

 

Amir Smailagić, kandidat za odbornika iz reda nacionalnih manjina

 

Obale Vrbasa treba održavati više i čuvati. Ljude koji bacaju smeće u rijeku Vrbas kažnjavati . Pitali smo kandidate za odbornike: Kada će Banjaluci biti ekonomski bolje, ovo su njihovi odgovori

 

 


Buka preporuka

Izbori u BiH

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.