Bosna i Hercegovina se ne brani komunizmom

Disolucija ili revolucija:

Bosna i Hercegovina se ne brani komunizmom

Piše: Goran Trkulja

Braneći opstojnost Bosne i Hercegovine pred američkim profesorom Johnom R. Schindlerom koji Bosni i Hercegovini proriče skoru propast Vuk Bačanović u tekstu (Vuk Bačanović: Da li narodi BiH “žele” njen nestanak?) poseže za krivom argumentacijom pa mu je poruka nemušta, a zaključak labav.

Braneći opstojnost Bosne i Hercegovine pred američkim profesorom Johnom R. Schindlerom koji Bosni i Hercegovini proriče skoru propast Vuk Bačanović u tekstu (Vuk Bačanović: Da li narodi BiH “žele” njen nestanak?)  poseže za krivom argumentacijom pa mu je poruka nemušta, a zaključak labav.

Bačanović miješa "babe i žabe" kada komunističkog filosofa iz 19. vijeka, Antonia Labriolu suprotstavlja američkom obavještajcu i profesoru nacionalne bezbjednosti na koledžu ratne mornarice u Newportu, Johnu R. Schindleru. Dok Schindler, prema Bačanoviću, “za sadašnje stanje (u Bosni i Hercegovini, op. g.t.) krivi kriminalizirane elite i institucionalizirani kiriminal pod nominalnim zapadnim vodstvom”, dotle Bačanović, povodeći se za svojim marksističkim učiteljem Labriolom, bosanski problem vidi u klasnim razlikama, a rješenje problema u – diktaturi proletarijata!

“Društveno biće određuje oblike svijesti”, a ne obratno, citira Bačanović Labriolu prihvatajući da je društveno biće, većma, određeno materijalnim uslovima života. Dalje nas Bačanović podsjeća da je “kolektivna psihologija” posljedica društvenih uslova u kojima jedna klasa vlada nad drugom kroz vlast nad sredstvima proizvodnje. Kako je kod marksističkih teoretičara svijet podložan stalnim promjenama i u neprestanom mijenjanju tako je i društvena svijest “…uvijek specifičan proizvod specifičnih uslova “. Budući da je profesor Labriola, prije nego što se zaljubio u Fridricha Engelsa bio Hegelov učenik, tako je svom ovovremenom učeniku Bačanoviću objasnio i da život nije samo ono što se materijalno da objasniti nego ga čine i stvari kao što su sujevjerje odnosno i ono što je “naivno, nagonsko, nepromišljeno, fantastično”. Shodno ovom učenju Bačanović, onda, zaključuje da “čovjek, pa i narod, nisu fantastične idealističke izmišljotine iz naših glava, već je njihova društvena svijest preduslovljena cijelim nizom društveno-ekonomskih faktora”.

Taman kada se uporni i strpljivi čitalac upita šta Bačanović, zapravo, hoće, gdje se uputio i šta smjera, odgovor stiže već u sljedećem pasusu. Filosof Bačanović staje, zapravo, u odbranu svog napaćenog bosanskog naroda kojega je američki špijun Schindler stavio na “stub srama” optužujući ga da ne želi jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu jer ni 17 godina poslije rata “većina Bosanaca ne želi živjeti među ljudima koji ne pripadaju njihovoj etno-religijskoj grupi” !

Da bi dokazao da nije narod kriv zato što se ne buni već das u krivi oni koji njime, smišljenim manipulacijama vladaju, Bačanović  se poziva na kanadskog antropologa i geografa Briana S. Osbornea koji dokazuje “da se identiteti konstantno rekonstruišu na osnovu trenutačnih potreba i to kroz selektivno opredjeljivanje, manipulacije, čak i kroz maštovito izmišljanje. Prošlost se društveno konstruiše kroz arhive, muzeje, školske programe, spomenike i javne manifestacije. Sve one propagiraju nacionalnu solidarnost, održavaju ljude u stanju ponosa zbog državljanstva koje posjeduju i promoviraju puno učešće u ekonomskom, društvenom i političkom životu.”

Vuk Bačanović je potegao “tešku artiljeriju” ne bi li od CIA-inog obavještajca odbranio jadni, nevini ali priglupi (bosanski) narod i dokazao da on, tj. narod, zapravo ni o čemu nema pojma pa, zato, ni za šta ne može biti kriv. Njegov identitet manipulacijama i selektivnim izmišljanjem određuje neko ko se digao iznad naroda. Ko je to? Buržoazija i konzervativni kler, rekao bi moj nastavnik sociologije iz gimnazijskih dana, Mile Sumrak (ovo Sumrak mu je bio nadimak koji su mu djaci prikačili ali mu je bolje pristajao nego rodjeno ime!). Isto to, rekao bih, misli i komunistički filosof Bačanović kada manipulatore narodnom sviješću naziva “gospodarima želja”.Logično živi u vremenu neoliberalnog kapitalizma i “Gospodara prstenova”, dok je moj Mile Sumrak živio u dobu hladnog rata i “Družbe Pere Kvržice”.

“Disolucija BiH”, zaključuje dalje Bačanović, “nije “želja” Bošnjaka, Srba i Hrvata. Ta “želja” se propagira iz interesa koji je posve suprotan njihovom, no oni se toj “želji” prepuštaju, budući da žive u političkoj i ideolškoj stvarnosti kreiranoj od strane “gospodara želja”.”

Bačanović, očigledno, smatra da je na ovaj način stvorio dovoljno jaku teoretsku potporu za zaključak koji će izvući i koji se po originalnosti i emotivnoj snazi odaslane poruke može porediti možda samo sa pasažima o razmišljanjima Pavla Korčagina iz soc-realističkog epa “Kako se kalio čelik”, Nikolaja Ostrovskog.

No, znači li to da se radi o trajnom stanju, štoviše, “prirodnom stanju”? Ako bismo se vodili takvim zaključivanjima, došli bismo u značajnu kontradikciju sa istorijom, koja je u više navrata pokazala kako se despotski režimi i zlokobne ideologije mrve u prah. Učmala močvara Johna R. Schindlera nije samo parcijalno i potcjenjivačko sagledavanje situacije u BiH, već  i negiranje potencijala za promjenu. On, sasvim sigurno, još uvijek spava, ali njegovo buđenje iz komatoznog sna “želja” neće moći proći bez zbacivanja s leđa kompletne košmarne kolonijalno-kompradorske hijerarhije,…

Nalazimo se, dakle, u predvorju revolucije. Vratimo li se malo na početak teksta do marksističkog filosofa Labriole shvatićemo da je snaga koja će zbunjenom, uspavanom i priglupom bosanskom narodu skinuti mrenu s očiju niko drugi do - radnička klasa odnosno njena avangarda: proletarijat! Proletarijat je ono čega u Bosni, a bogami i u Hercegovini ima koliko hoćeš: nit’ ko šta radi, niti ima posla. A, proletarijat je, sjetiće se oni koji su nekad učili iz komunističkih čitanki, revolucionarna snaga upravo zato što nema ništa pa ne može ništa ni da izgubi osim svojih života (koji, ionako, ne vrijede mnogo). Ovim rezonovanjem mogli bismo doći i do seljaka, koji su po prirodi konzervativni i pomirljivi, a ne revolucionarni, ali kad ogladne znaju i oni dići glas. Pa penzioneri, studenti, djaci… Pa se sjetih one Gundulićeve: Boj se onog ko je sviko, bez golema mrijeti jada…i eto slike za okvir Bačanovićeve revolucije u Bosni i Hercegovini. Eto sile koja će užeći luč i donijeti svjetlost na kojoj će “gospodari želja” ostati razgolićeni i smiješni sa svojim okruglim mjehovima ispod mlohavih sisa, neprirodnim bijelim zubima na protezama od slonovače i očima crvenim od bluda i neusahle pohote. Zvuči koliko poznato toliko i nevjerovatno.

Krajem 19 vijeka, kada je Labriola predavao na Univerzitetu u Rimu i pisao “Materijalističko shvatanje istorije” klasna podjela u zemljama prvobitne akumulacije kapitala (Njemačka, Francuska i Velika Britanija prvenstveno) bila je očigledna. Posmatranje današnjeg društva, čak i tako nerazvijenog kao što je bosansko, iz perspektive Labriole predstavlja, najblaže rečeno, simplifikaciju stvarnosti. Kada je o Bosni i Hercegovini riječ, slika prema kojoj “u Bosni vladaju kriminalizovane političke elite pod nominalnim vodjstvom zapada” (John R. Schindler) mnogo više odgovara stvarnosti od slike prema kojoj je Bosna zemlja potčinjene radničke klase kojom vladaju nemilosrdni (neo)kapitalisti. U Bosni i Hercegovini, nažalost, nema ni radnika ni kapitalista, a sve je manje i kapitala.

Da ne bi bilo zabune: lično ne dijelim mišljenje “čaršijskih filozofa i cinika po kojima je svaka borba uzaludna”. Naprotiv, smatram da se za Bosnu i Hercegovinu vrijedi boriti. Moj stav “za” Bosnu je prije svega pragmatičan, a svakako nije patriotski. Nisam patriota ni kada je riječ o Holandiji, čiji sam državljanin (isto kao što sam državljanin i Bosne i Hercegovine). Ja sam “za” Bosnu zato što sam za prava i slobode pojedinca, gradjanina Bosne i Hercegovine, a ne iz domoljubnih iliti patriotskih razloga kao što je briga za rod i pleme.

Ne vjerujem, medjutim, u revolucionarnu snagu usnulog bosanskog naroda koji će se, u revolucionarnoj oluji, probuditi  iz “komatoznog sna” kako bi s ledja zbacio “kolonijalno-kompradorsku hijerarhiju”. Takve priče ostale su zaboravljene u soc-realističkoj literaturi tipa Ostrovskog.

Smatram da Bosna i Hercegovina treba da ostane jedinstvena država iz potpuno prozaičnih razloga: ima jedinstven narod (demos) i jedinstvenu teritoriju koju taj narod smatra svojom (Bosna i Hercegovina). Taj jedinstveni narod Bosne i Hercegovine može jeftinije i bolje da se organizuje ako koristi opšte prednosti postojeće države (infrastrukturu, od putne i željezničke mreže do elektroprenosa i od opštinskih lokalnih zajednica do regionalnih oblika organizovanja, ekonomiju bez carinskih i drugih medjudržavnih prepreka, medjunarodne organizacije i regionalnu saradnju). Na kraju, eksperiment sa podjelom na tri etničke cjeline, čak i kada bi se proveo dogovorno i bez krvi (što bi bilo ravno čudu!) bio bi neprirodan ne samo zato što etnos (grupa pojedinaca koje veže isti jezik, vjera i još koješta o čemu unutar grupe postoji manje ili više prećutan konsezus – kao što je istorija, na primjer) može da postane funkcionalno državotvoran tek kada preraste u demos (zajednica gradjana koji se medjusobno po svemu mogu da razlikuju, a povezuje ih samo pripadništvo istoj državi – nacionalitet!) nego i zato što sve tri velike etničke grupe u BiH kao i svi ostali manji etnosi koji se ne pominju, ali se podrazumijevaju (Romi, Jevreji, Talijani…i svi drugi koji se, poslije popisa stanovništva iznova pojave da bi, zatim, do novog popisa neprimjetno egzistirali unutar svojih folklornih udruženja), Bosnu i Hercegovinu, a ne Republiku Srpsku ili Federaciju BiH doživljavaju kao svoj državni okvir (unatoč upornom insistiranju etničkih političara da onaj drugi entitet omrznu kod svojih podanika). Mislim, dakle, da se za takav politički okvir pod imenom Bosne i Hercegovine vrijedi boriti svim legalnim sredstvima.

Ne vjerujem u mogućnost raspada Bosne i Hercegovine iako šansa za razlaz postoji. Mi, kao narod, nismo uspjeli da se udružimo ni kako bismo se odbranili od zajedničkog prirodnog neprijatelja (suše i poplave, na primjer), a kamoli da bismo ostvarili zajedničku polzu (navodnjavanje, korištenje prirodnih energetskih resursa i sl.). Koheziona sila medju bosanskim plemenima ne postoji ili je skoro zaboravljena. Zato ne isključujem mogućnost da se tri velike etničke grupe razidju da bi se, onda, u nekoj drugoj (evropskoj ili balkanskoj formi) ponovo ujedinjavali. Ovakav konačni ishod smatram ipak nevjerovatnim ali ne zato što je narod, kao grupa, opametio nego zato što su se njegovi etno-vodje itekako izvježbali u manipulaciji narodom u svrhu vlastite koristi. Ti vodje znaju da će, ako odvoje i osamostale svoje etničke grupe, izgubiti dio zajedničkog kolača ali, što je mnogo važnije, i vječitog dežurnog krivca za sve svoje greške, propuste i podvale. Bez Bošnjaka i Federacije BiH, Mile bi morao da krivca traži negdje daleko, u Americi ili Evropi, a tada bi mu mnogo teže bilo da uvjeri pastvu u vlastitu ispravnost. Isto važi i za Tihića, Lagumdžiju ili Čovića. Paradoksalna je činjenica da jedinstvena Bosna i Hercegovina jeste opšti  interes i naroda te države i njegovih etničkih političara. Razlika je u - posebnim interesima! Da bi se ovi interesi  približili, potrebno je vrijeme. Evolucija, Vuče, a ne revolucija.

Komentari na tekst (15)
Objavljeno:
PORUKA JE JASNA,PROFESOR IMA ARGUMENTE KOJIMA SVOJU TEZU DOKAZUJE ,A VUK IMA KONTRAARGUMENTE ,MI ZNAMO DA STRANKE KAO SNSD ,SRS ,SDS,HDZ,SU SE BORILE ZA RAZBIJANJE BIH,I PRIKLJUČENJE DRUGIM DRŽAVAMA ,A SADA GLUME DEMOKRATE I MIROLJUPCE A SVE RADE PROTIV BIH ,NAMA TREBA NEKI LUKAŠENKO DA SVE OVO PROGLASI VELEIZDAJNICIMA I POAPSI PA U SIBIR
oki
Objavljeno:
Ja sam u mom prethodnom kometaru rekao nesto o nasoj staroj kuci , a sada bi se osvrnuo o ovoj novoj kuci, koja se malo vise dotice samog clanka. U staroj kuci je bilo ili moglo se i naci logike i razuma ,a u ovoj je nema da je svijecom trazis. Ona je izgleda ostala kod Milog, Tihog i Dragog, jer oni jedino pametno zbore. A mi samo navijamo: Bravo care!!Pravo zboris!! I tome slicno. Ja ne samo da smatram ,za razliku od autora,nego ne sumnjam da je BiH jedinstvena drzava( majka mu stara, pa ona ima medunarodni subjektivitet), ne sumnjam da ona ima jedinstven narod(demos) i jedinstvenu teritoriju i jedinstvenu nebesku ”kapu” koju mi eto od pamti vijeka zovemo BOSNA I HERCEGOVINA(sa manjim varijaciama), a po kojoj nas prepoznaju svugde u svijetu. To najbolje znaju oni koji malo skoknu preko ”grane”, pa svi u glas dreknu: ” EVO STIGLI NAM BOSANCI”, bez obzira iz kojeg tora su dosli – Dodikovog , Tihicevog ili Covicevog, zvali se oni Mirko , Slavko ili Mehmed. Taj jedinstveni narod Bosne i Hercegovine u okviru tog jedinstvenog tertorijalnog i nebeskog okruzenja moze JEFTINIJE I BOLJE DA SE ORGANIZUJE,tu nema govora, to je jasno kao dan, ako zeli da pametnije koristi svoje resurse,koji mu stoje na raspolaganju.Pitanje je da li hoce, i ko ga u tome sputava, i ko su mu autoriteti. Sa malo dobre volje I pameti onih koji se zdusno “brinu” o tom bosanskiom demosu moglo bi se krenuti u neku novu i ljepsu buducnost. Buducnost - neopterecenu podjelama, antagonizmom , segregacijom i pricama o ugrozenosti jednih od drugih, na kojima samo profitira politicka, ne elita nego bulamenta , ostavlajuci za uzvrat gradzanstvu prodvnice tipa kontejnera. Ja ne samo da mislim, ja necu nikad prestati da vjerujem u jedan vid zajednistva u kojem ce se svaki pojedinac u BIH osecati kao svoj na svome, i sa svojim. Drugacije bi bilo za mene neprirodno, jer bogastvo civilizacije nije doslo iz jednolicnosti nego razlicitosti (kultura, obicaja, pameti…i sl.) Da nije tako, Nikola Tesla nebi bio ono sto je postao - genijalac, da je ostao da zivi u jednolicnosti. Razlicitost mu je omogucila to. On je imao pamet,a drugi( drugaciji) su imali novac, i nastao je spoj koji je rezultirao -bogastvom koje mi svi sada uzivamo. Sta bi bilo od nas da nije te razlicitosti, zapitajte se malo? Da je Bog/Alah htio da napravi jednu vjeru na zemlji onda bi to i uradio, ali nije. Zasto, pa samo ce vam se reci, ako pustite malo ”vijuge”. Zbog cega sam ja za taj pojam , tu rijec ZAJEDNISTVO. Reci cu vam samo jedno, a koje puno govori , a to je nesto sto ja nisam izmislio, to je doslo od naroda, a sto dolazi od naroda je naucna, prakticna, dokazana ISTINA. Ona glasi: ”KOMSIJA JE PRECI OD BRATA” Narocito kad ti je brat daleko. Dok bi doso moj brat ostao bi ja go ko pistolj, da nebi mog komsije. Ne zvuci vam ova situacija nesto poznatom. One koje iritira ta rijec - zajednistvo, zasigurno bi mi rekli: ”Vrana, vrani oci ne vadi”. Dobro, nema problema , to nimalo ne umanjuje razlicitost –ulogu komsije. I uredu je da ti u nevolji pritekne neko svoj, naravno ako je tu. I logicno je i prece je. Ali, ali ….ako nije, onda si ”usro motku” da nebi komsije – Mirka, Slavka ili Mehmeda. Drugo, ja necu da vjerujem, ni da razmisljam o raspadu,ili nekim sansama, jer je to toliko VAN PAMETI I RAZUMA, da se ne moze opisati. Ako bi se kojim slucajem to dogodilo, to bi znacilo :1/ da nista nismo naucili iz predhodnog rata 2/ da bi to bio ne dva koraka unazad, nego jedan ogromni u GOVNA.Bilo bi to suludo. 3/ trece,time bi se dalo za pravo onima koji nas evo godinama plase drugima, vucu za nos, kradu, manipulisu i sta sve ne, da sa tim i nastave i dalje, ali sada u svojim torevima, pravdajuci svu suludost koja bi nastala disolucijom kao ”vasa volja”, te da su za sve nedace krivi oni - drugi, te da se zato jadno zivi i sl. Ne vjerujem, niti padam na to, jer ni oni sami koji pricaju o tom raspadu, ne zele ga i ako ga prizivaju( eto Dodik samo sto nije promuko), jer bi onda morali da pricaju( ne samo da manipulisu) i o onom od cega se zivi, a jos teze da zasuku rukave. A na to nisu navikli, a i ne ide im se za onim koji danas sjede u Hagu. Price o strahu i neodrzivosti vise ne bi palile kod naroda, a sto je jos gore uvidjela bi se sva neprirodnosti tog cina. Izgubilo bi se mnogo vise. Za njih raspad ne dolazi u obzir , osim kao sredstvo za manipulaciju i odrzanje vlasti. Za kraj jedan dio iz clanka ”Dodik i saigraci”ovde na portalu , cisto kao potvrda recenog: "Kad na predizbornim skupovima govorim o integracijama, Evropi, pravnoj državi, ekonomiji, budućnosti ... na mitinzima imam pozorišnu publiku. A onda bacim parolu 'Ne damo Republiku Srpsku!' i završio sam posao. Niti ja, niti oni, ne znamo šta to znači, ko nam je to otima, ali dotadašnja pozorišna publika provri i odatle se regrutuje i dobar dio mojih birača".
Objavljeno:
Sve u svemu, slab odgovor na Bačanovićev tekst. Očekivala sam mnogo više, a naiđoh na šuplju smjelost i anemičnu argumentaciju.
Objavljeno:
Hvala ti @OKI na lijepim rijecima koje nisu nista drugo do mesterska nadogradnja pramide morala,etike i njihovog citaca razuma koji ne trpi dijeljenje -disoluciju-ponizavanje-hohstaplere-uljeze-kradljivce a sve to u lopticama prikacenim na balun i pusten Bosnom od rigidnog uma koji bi da mi/da nam ukazuje na svijetlu buducnost sa vasarskim djindjuvama i strazom covjekolikih bica pecinske naravi. Znas..."cilindrasi" su mu uvijek dizali skalu nepodnosljivosti zivljenja. To su cinili i onda kada sam se glupostima prilagodio birajuci laksi put jer sam mnio da sam zastitar vlastitog zivota i da je nepotrebno im samo-svjesno skakati u ralje. No,kako je i taj put put sa cuprijom od sablji-nozeva i progona... to me danas savjest pece da je bolje bilo uskociti im u zvale na vrijeme kako bi pokusao neman iznutra rasparati.Ovim pokusavam hazarderstvo i kocku staviti iznad promisljanja ali...sve je to sa distance i kazem...nije bilo te sile,aktivirane, da zaustavi Neman ali jeste sila bila latenta samo je trebala inerciju kako bi se zakolutala.Suvisno je i o tome pricati jer je to gubljenje vremena ,i ne samo vremena,o bitci koja se izgubila. Povratka nema,nicega,i imamo sto se da percipirati a to su nanovo cilindrasi sa njihovom disolucijom. Htio sam reci...to rasturanje,dijeljenje,razgranicavanje cijepanje itd je ravno cijepanju atoma i sili nastaloj nakon cijepanja.O posljedicama je suvisno raspredati jer su znane svakom razumnom....pocev od Hirosime i Nagasakija pa sve do balkanskih prokletija. U tom domenu je ona ljudska zadatost po znatizelji koja se ispostavlja kao Frojdov ego stim da se taj ego placa-kupuje i tron vladara svijetom zakupljuje sa znanjem koje je karaktera zmije i neznanjem koje je domena znanja...Pozdrav i tebi @OKI
Objavljeno:
I bolje bi joj bilo da se brani socijalizmom, pa zatim da predje u sljedecu fazu, tj. komunizam.Neoliberalni kapitalizam ne radi, i to nije normalno stanje drustva, kako bi neki htjeli nametnuti misljenje.Ima jedna dobra, tacna: Zadržavanje u kapitalističkoj civilizaciji je nemoguće; važi ili napred u socijalizam ili nazad u varvarstvo.
oki
Objavljeno:
….” Polazeci sa gornjih predbiljeski razmisljanja neminovno dolazimo do apsurda raspada bivse YU .Ne ulazim u definisanje nepravilnosti iste jer...stara kuca,stara YU, se nije urusila zbog temelja ,uprosteno receno,vec zbog materijala u temelju i ljudske nebrige za renoviranje...Naravno...tom linijom dolazimo i do Bosne koja se ne moze apsolutno poistovijetiti sa starom YU jer to nikad nije bila niti moze biti da bi opstojala.” …Odavno nisam cuo tako dobru paralelu i slikovit nacin opisa raspada Jugoslavije kako to majstorski uradi @ Halid.. nezamjeri mi ako je nekad upotrijebim u svojim kometarima kao np. sada. STARA KUCA, tacno je moj Halide, nije Yuga otisla u halac , zbog temelja nego zbog loseg materijala u njoj.. Dobra je ona bila( da ne ulazimo u definisanju nekih nepravilnosti iste ….) dok je u noj bilo gazde i dok je mogao da brine o njenom odrzavanju. Menjao je on taj materijal saljuci ga na Goli otok i kucne pritvore, pojacavajuci tako vezivo i materijal nase stare kuce, betonirajuci ”bagru” da se ne drzne slucajno da je rusi. Mozda je pogresio sto ih nije ostavljao krace za glavu, jer se kako kazes ”sila silom ponistava”, danas nebi imali ”junake”koji danas eto krase prostorije medunarodnog suda u Hagu, i dive se svom ”cojjstvu i junastvu”. A mi slijepi kod ociju. E ta STARA KUCA, moj Halide, imala je jedan DOBAR fudament u temeljima koji se zvao – BRATSVO I JEDINSTVO. Hocu nesto da kazem o to MATERIJALU. On ti je, moj Halide, kao i sto znas,( nemam ja sta tebi objasnjavat jer te smatram dobrim sagovornikom, od koga se ima sta naucit, ali eto prvi sam dosao na um), najvise bio prisutan u RBIH. Bilo ga je i u ostalim Republikama ali ne toliko kao u Bosni. U Bosni se on mogao osjetiti, mogao si ga ”dodirnuti”, eto tako da kazem, koliko je on bio primjenljiv. I zato se Yuga ne moze usporedti sa nom , jer nije bila niti ce biti da bi opstala, upravo zbog tog FUDAMENTA. Takav materijal je tog bosanskog covjeka i taj narod cinio jedinstvenm, posebnim , ja bi reko univezalnim. Nigde u svijetu, bas nigde, nisi moga vidjeti toliki sklad razlicitosti mnostva kultura, vjera, ljudi, na jednom malom prostoru, kako besprekorno funkcionise, kao u RBIH. Nigde, pa i u toj Yugi . Nekima to nije bilo u interesu, nije ni danas, nece ni sutra. Nije ni u svijetu, jer da im je bilo nebi nam podarili Dejton. Bacili su tako jednom neki zli ljudi KOST medu njima, i nazvali je - UGROZENOST. Ljudi su najednom ostali zbunjeni, kako sad, otkud sad pa ugrozeni, pa ne mozemo zivjeti zajedno, pa ako niste sad – bicete, i tako krenula je EVOLUCIJA demokratskih ”snaga” s lijeva i zdesna od Bosne Ponosne, pa preko REVOLUCIJE dosla da vlastite SRAMOTE(za koju ne zele da cuju , jer boli), pa bi sada da idu prema DISOLUCIJI, jer eto ona navodno nefunkcionise vise( nece cir da zaraste, krvari jos uvek). A neznaju osnovno, da Bosna tece, i tece I tece….a karavani ( i hajvani) prolaze, prolaze… i odlaze tamo od cega covjek bjezi, i odakle mu povratka nema.
Objavljeno:
Hvala vam najljepse, vec sam pomislila da nesto nije u redu sa mojim 'arhivom'. Rekoh ,nije valjda da sam toliko spavala na casovima sociologije....
Objavljeno:
Bačanovićeve tezom je čvrsta,i ispravna. Kaže: “Disolucija BiH” nije “želja” Bošnjaka, Srba i Hrvata.:Ta “želja” se propagira iz interesa koji je posve suprotan njihovom, no oni se toj “želji” prepuštaju, budući da žive u političkoj i ideolškoj stvarnosti kreiranoj od strane “gospodara želja”; i šta ovdje ne stoji. Identite naroda zaista kreiraju oni koji su se izdigkli iznad naroda. Trkulja tu implicira buržoaziju, kler...; zapravo on to imputira Bačanoviću, kako bi obezvrijedio gornju njegovu tezu, koja je, jelde marksistička izvedenica, a danas je plaho popularno biti antimarksit. Međutim interesantno, ali isto ovo što kaže Baćanović svojevremeno je u intervju za "Književne novine " , u vrijeme "buđenja naroda", rekao Milorad Ekmečić; (a njega je teže vezivati uz marksizam, zar ne). Kaže M.E., parafraziram, kao sakupite vodeće intelektualce nacionalnog "buđenja" u jednu krčmu, dignite krčmu u zrak i od nacionalne ideje i nacionalnog "buđenja" nema ništa... Usput, narod koji je 1980. masovno i spontano oplakivao Tita, deset godina nakon njegove smrti počeo je pucati jedan na drugog. Po Trkulji to n ije bila proizvodnja elite nego spontana narodna reakcija. Eto ga živa i zdrava, pa neka nam objasni taj fenomen u nekom od slijedeći priloga. Ono gdje sam uz Trkulju je zaključna misao: evolucija, ne revolucija.
Objavljeno:
kad se pomene Bosna a izostavi Hercegovina, ja dobijem utisak da se mene hercegovca i Humljaka članak/komentar ne dotiče
Objavljeno:
Nema Bosne!!!!!!
Objavljeno:
BOSNE I HERCEGOVINE ce BITI sva drugo ce proci,i Mle,Suljo, Zlatko i Dragan idu abd u cumez proslosti..............:)
Objavljeno:
Kada je rijec o Bosni,ovdje je rijec o Bosni i njenom drzavotvorcu,treba imati na umu ,ili u umu,da prozimanje(interaktivno djelovanje) ima svoju silu koja se ,pojednostavljeno,moze porediti sa mehanickom silom...U tom postojanju sile kazem,i kazivao sam,...sila silu ponistava...Koja je to sila,i kakva sila je prica za sebe no...sila silu ponistava i produkt radnje je i revolucija kao evolucija i disolucija nastala iz evolucije i revolucije kao nazadnjastvo.Sve je u odnosu razaranje i stvaranje,uzrok posljedica,dobro-zlo kao primat iz neprikosnovene dvojnosti..Svakako,sila gluposti je ociti primjer u anuliranju sile gluposti..Primjeri su ratovi ili vlastodrsci gdje glupi glupog MORA unistiti jer je to njegova opstojnost kao prezent glupog.Govoriti o tome dali treba krov kuce ,i kucu ,sacuvati dok u njoj covjek zivi,ne necovjek ili zivotinja,je istina koja se zove apsurd covjeka kada u stadijumu harmonije trazi disharmoniju.Ova konstanta je u svakom covjeku a izrazena je po specificnosti linija na dlanu...Polazeci sa gornjih predbiljeski razmisljanja neminovno dolazimo do apsurda raspada bivse YU .Ne ulazim u definisanje nepravilnosti iste jer...stara kuca,stara YU,se nije urusila zbog temelja ,uprosteno receno,vec zbog materijala u temelju i ljudske nebrige za renoviranje...Naravno...tom linijom dolazimo i do Bosne koja se ne moze apsolutno poistovijetiti sa starom YU jer to nikad nije bila niti moze biti da bi opstojala.Ovdje se ne govori o formi vec sustini bitka necega pa ,ako hocete i forme,koje trazi svoje ispoljavanje .To ispoljavanje kao evolucij-revolucija-disolucija je uvjetovano zadatoscu pri cemu razum-nerazum zadatost tumaci...Postoji ljudska zadatost kao sto je znatizelja.Ta znatizelja je u osnovi ideja i kao takva je preduslov evolucije-revolucije a,bogme,i disolucije...Korak zadatosti u znatizelji ,i pri znatizelji,moze biti i sagledavanje same smrti dok nerazum sudi i zadaje smrtni udarac.To je bilo primjenjeno na YU,to je bilo primjenjeno na Bosni i to je i danas zivi opit na Bosni....Naravno da nepozeljnu znatizelju treba izbjegavati do te mjere da se nosilac iste odstrani iz zajednice ako ga sama znatizelja ne unisti kada postavlja pitanje iz znatizelje...Hoceli biti Bosne ili ...Bosna je uslovljena tako da ce se raspasti ...Kazem...Bosne ce biti kada znatizelju zatuces kao zmiju koju si napajao i hranio svojim srcem kroz znatizelju...hoce li me zmija zbog dobrote,moje,ugristi-otrovati
Objavljeno:
Iznova sam otisao na clanak i uocio naslov "disolucija ili revolucija"...Iz istog razloga je javljanje ,ukratko po samom naslovu koji je nanovo,uzrok razuma -nerazuma-u ovom slucaju protagoniste kao nerazuma,stavljajuci u odnos,samo njemu prihvatljiv, disoluciju i revoluciju . Sta je i kako se moze taj odnos tumaciti je nejasno jer u samom autoru nema jasnoce ,niti moze biti,izuzev sto pokusava sa insinuacijama-doskocicama da govori o crno-bijelom i pri tome navlaci sebe kao restauratora,izucenog,slike na kojoj je uposlen iz "cilindarskog" razloga.Naravno,sada vise nije cilinder na glavi vec je to cilinder za petrolejsku lampu...Disolucija bi ,po mom sjecanju na idiome,trebala biti opisna forma za nazadnjastvo.Ako je tako,a jeste,to i pretpostavljam da je disoluciju pojmio kao prihvatljiv pojam da omalovazi revoluciju o kojoj zna kao kompjuter sa pohranjenim podacima umnih-nerazumnih ... O sustini neprikosnovenog duha kojeg mozes dotaci i u revoluciji i u disoluciji nagadja "cilindar'taman toliko kao i zadatost cilindra koji ne poznaje prozimanje Lampe sa okolinom...Zatim,na kraju priredjuje desert "cilindra,pa uvodi evoluciju kao primat svemu pa tako i revoluciji ,sto je i istina,ali...evoluciju odvaja od revolucije pripisujuci joj,revoluciji, negativne konotacije koje covjek ne treba...Cilindar,petrolejke,ne shvaca svoje prozimanje te tako ni sustinu dokuciti,nikada, ne moze jer se revolucija nikada ne moze odvojiti od evolucije a ,svakako,i disolucija ima svoje mjesto jer upravo su 'cilindrasi"izvor disolucije koja ne priznaje uvjetovanost kao postojanje jednoce u njezinim polovima
Objavljeno:
Ukratko,...autor teksta je doslovno onaj "cilindras" iz Krlezinog opusa "cilindrasa" koji personificiraju svemirsku glupost o kojoj je Krleza zborio. Pronaci treba vremena ,to cu i uciniti,da doticnom prikazem njegovu pripadnost ali ne vise sa aspekta pok. Krlezine brige o gliposti...Biti ce to uslovljeni razum-nerazum koji je uzrok gluposti kao posljedici i o tome,dragi Krleza-obracam se tvom duhu akoli lebdi balkanskim prokletijama,,treba pisati kao taksativne cinove dok o uzroku tih cinova,razumu-nerazumu,treba prioniti da bi razgolio uzrok teskoce postojanja...covjeka i zajednice...Za temu je izvrstan autor clanka i trebalo bi analizi prionuti,hocu iako sam o istima nebrojeno krhotina razasuo kojekuda,kako bi analiza dobrodosla omladini za naukovanje kroz obrazovanje.
Objavljeno:
Autor bi trebalo da zna da je profesor Mile Sumrak bio čovjek koji je cijeli život dostojno nosio to ime i, da - prezime. Čovjek se zaista prezivao Sumrak. Sa njim se rodio i sa njim, prije nekoliko godina, i umro. Uz takvo prezime, nadimak mu nikada nije bio neophodan. I, moram primjetiti, bio je sjajan lik, mada ne baš naročit pedagog.
 

Napomena:
Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. BUKA se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija BUKE je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.